Onderhoud

Onderhoud

Meestal merkt u weinig van onze onderhoudswerkzaamheden. Moeten we in uw wijk werk verrichten waar u toch hinder van ondervindt, dan kondigen we dit vanzelfsprekend aan.

Beperken van overlast

Dit doen we op meerdere manieren:

  • We proberen tegelijk te werken met andere partijen die graafwerkzaamheden moeten verrichten. Zo beperken we de tijd dat de straat open ligt.
  • Toepassen van nieuwe technieken. Bijvoorbeeld een proef om zonder de straat open te leggen kabels en leidingen te vervangen.

Welke communicatie kan ik verwachten?

U ontvangt van ons een aankondigingsbrief van de werkzaamheden. In de brief vertellen we in ieder geval:

  • Wat er gaat gebeuren.
  • Of u tijdens de werkzaamheden thuis moet blijven.
  • Of u tijdens (een gedeelte van) de werkzaamheden tijdelijk geen stroom of gas heeft.
  • Wanneer we de gas- of elektriciteitslevering moeten onderbreken. Helaas weten we dat niet altijd bij het versturen van de brief. Zodra we wel meer weten, krijgt u nog een brief met de tijden.

Afstemmen met medewerker

Soms komt er een medewerker van Liander of van onze onderaannemer(s) bij u aan de deur. U kunt dan afstemmen wanneer de stroom of het gas eraf gaat.

Eigen voorbereidingen

Houd voorafgaand en tijdens de werkzaamheden een aantal zaken rekening. Hierdoor ervaart u zo min mogelijk last van onze werkzaamheden.