Ontwikkelingen rondom Oosterhout

Nieuw elektriciteitsverdeelstation Oosterhout

Nijmegen-Noord is volop in ontwikkeling. Dit gebied breidt zich komende jaren uit met duizenden woningen, een aantal windmolens en zonneweides. Het huidige transformatorstation, dat hier elektriciteit levert, zit aan de maximale capaciteit. Daarom werken TenneT en Liander in Nijmegen-Noord aan een nieuw onderstation (transformatorstation) Oosterhout met voldoende capaciteit.

Planning (voorlopig) Wat gaat Liander doen?
Vanaf 18 januari 2021

Start inrichten bouwterrein

1 februari 2021

Start graafwerkzaamheden

1 maart 2021 - 21 maart

Start het heien van de betonpalen

2023

Werkzaamheden gereed

Wat gaan we bouwen?

Soort werkzaamheden

 • Op 8 juli 2020 stelde de gemeenteraad het gewijzigde bestemmingsplan voor het transformatorstation vast. U kunt de stukken bekijken via Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Valburg - 20 (Transformatorstation afslag A15). Daarnaast heeft TenneT het voornemen om de hoogspanningslijn die loopt van sportpark Nieuw Balveren naar het nieuwe transformatorstation onder de grond te brengen (verkabelen). De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2021 een ontwerpbestemmingsplan hiervoor ter inzage komt te liggen.

 • TenneT en Liander bouwen het nieuwe onderstation in Nijmegen-Noord, ten zuiden van de A15, vlakbij bedrijventerrein Park15, regio Oosterhout. TenneT bouwt een open schakeltuin met tien 150 kV-velden en Liander bouwt een gesloten 150/20 kV station met drie vermogenstransformatoren. Deze transformatoren worden aan drie zijden omsloten en zijn onderdeel van het gebouw.

  Start bouw

  Op dit moment wordt het bouwterrein ingericht. Hiervoor wordt een bouwweg aangelegd en worden er bouwketen geplaatst. Vanaf half februari 2021 starten de graafwerkzaamheden. TenneT bouwt een open schakeltuin met tien 150 kV-velden en Liander bouwt een gesloten 150/20 kV-station met drie vermogenstransformatoren. Deze transformatoren worden aan drie zijden omsloten en zijn onderdeel van het gebouw. Het transformatorstation wordt totaal ongeveer 60 bij 150 meter groot, op een terrein van zo’n drie hectare dat landschappelijk wordt in- en aangekleed.

 • Op 22 september 2022 is een nieuwe 150 kV hoogspanningsmast geplaatst. De mast wordt neergezet bij een transformatorstation dat Volker Energy Solutions en Qirion momenteel - in opdracht van TenneT en Liander - gebouw wordt. De nieuwe hoogspanningsmast wordt geplaatst aan de noordzijde van het transformatorstation en vervangt een mast die midden in de schakeltuin van het station staat. Het betreft een zogeheten ‘eindmast’ of ‘afspanmast’, een extra sterke mast om hoogspanningskabels, die vanuit de grond komen, te kunnen houden. De nieuwe mast is ruim 42 meter hoog.

  Lees hier het nieuwsbericht.

Verkabelen

TenneT heeft daarnaast het voornemen om een hoogspanningslijn onder de grond te brengen (verkabelen). Het gaat om de hoogspanningslijn die loopt van sportpark Nieuw Balveren naar het nieuwe transformatorstation. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2021 een ontwerpbestemmingsplan hierover ter inzage komt te liggen.

Artikel Gelderlander

Woensdag 20 januari schreef De Gelderlander over hoe de grote stroomtekorten bij Park 15 worden opgelost. Lees het artikel hier.

Veelgestelde vragen

 • Neem dan gerust contact met projectmanager Mark Walhof, mark.walhof@qirion.nl. Wanneer u daarbij ook uw telefoonnummer vermeld, kijken wij of we uw vragen het beste via mail of telefonisch kunnen beantwoorden.

 • We ontvangen veel aanvragen van (grote) klanten voor extra vermogen of om energie te kunnen terugleveren aan het netwerk. Daardoor zijn we met onze huidige regelstations niet meer in staat om te voldoen aan alle nieuwe (duurzame) aanvragen voor vermogen.

 • TenneT is beheerder en eigenaar van het hoogspanningsnetwerk (> 110kV) in Nederland. Liander is één van de beheerders en eigenaren van het midden- en laagspanningsnet in o.a. de provincie Gelderland. Het nieuwe onderstation komt te staan op grondgebied van de gemeente Nijmegen.

 • Het ontwerp bestemmingsplan ligt zes weken ter inzage. Tijdens de ter inzagelegging kunnen belanghebbenden een inspraakreactie –zienswijze- op het plan geven. Gemeente Nijmegen beoordeelt op basis van de zienswijzen of het bestemmingplan moet worden aangepast. Na vaststelling van het bestemmingsplan, ligt het plan opnieuw zes weken ter inzage. Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend, kunnen in deze periode bezwaar maken.

 • TenneT en Liander informeren, samen met de gemeente Nijmegen, betrokkenen (stakeholders) regelmatig over de voortgang van het project. Het informeren gaat via verschillende kanalen waaronder de website van TenneT en Liander, inloopbijeenkomsten, brieven en (social) media. Daarnaast spreken TenneT en Liander op verschillende momenten met bedrijven en grondeigenaren in de omgeving.

 • Het nieuwe onderstation komt in Nijmegen Noord, nabij de A15 en Rietgraaf. Op dit moment staat op deze locatie een hoogspanningsmast van TenneT.

 • Grote afnemers zitten dichtbij deze locatie en op deze locatie is ruimte voor de bouw van een onderstation.

 • TenneT bouwt een centraal dienstgebouw voor de TenneT besturing- en beveiligingsapparatuur en een schakeltuin met tien stuks 150 kV-velden en bliksempieken. Liander bouwt een gebouw met 20 kV-installaties, besturing- en beveiligingsapparatuur en drie transformatorcellen met drie 150/20 kV-vermogenstransformatoren.