Extra update capaciteit elektriciteitsnet

Extra update capaciteit elektriciteitsnet

TenneT heeft vandaag nieuwe knelpunten aangekondigd voor de levering van elektriciteit. In Amsterdam en Noord-Holland heeft TenneT daarom een vooraankondiging van congestie gedaan. Voor Friesland geldt dat de capaciteitsgrenzen op het hoogspanningsnet van TenneT steeds meer in zicht komen. Daarnaast heeft TenneT de uitkomsten van het congestiemanagementonderzoek in Flevoland en Gelderland voor levering van elektriciteit bekendgemaakt.

Naast de aankondigingen van TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet, is ook op het regionale elektriciteitsnet van Liander een nieuw knelpunt ontstaan in Noord-Holland. 

Liander publiceert iedere twee weken een standaard update over de capaciteit van het elektriciteitsnet van Liander. Deze updates zijn voor klanten met een grootverbruikaansluiting (aansluiting > 3 x80 ampère). Dit is een extra update waarin we per provincie aangeven in welk specifiek gebied de maximale capaciteit van het net is bereikt. Een volledig overzicht van de beschikbaarheid van capaciteit op ons net vindt u hier.    

Amsterdam

In Amsterdam zijn negen nieuwe knelpunten op het regionale elektriciteitsnet van Liander ontstaan. Deze knelpunten worden veroorzaakt doordat het hoogspanningsnet van TenneT in die regio de maximale capaciteit heeft bereikt.   

 • Bijlmer Zuid (levering) 
 • Hemweg (levering) 
 • Hoogte Kadijk (levering)
 • IJburg (levering) 
 • Nieuwe Meer (levering) 
 • Noord Papaverweg (levering) 
 • Venserweg (levering) 
 • Watergraafsmeer (levering) 
 • Zorgvlied (levering) 

 

 

Noord-Holland 

In Noord-Holland zijn 13 nieuwe knelpunten op het regionale elektriciteitsnet van Liander ontstaan. Deze knelpunten worden veroorzaakt doordat het hoogspanningsnet van TenneT in die regio de maximale capaciteit heeft bereikt.   

 • Amstelveen (levering) 
 • Anna Paulowna (levering) 
 • Bijlmer Noord (levering) 
 • De Weel (levering) 
 • ’s Graveland (levering) 
 • Haarlemmermeer (levering) 
 • Middenmeer (levering) 
 • Oterleek (levering) 
 • Velsen (levering) 
 • Vijfhuizen (levering) 
 • Waarderpolder (levering) 
 • Westwoud (levering) 
 • Wijdewormer (levering) 

 

 

Ook zijn er knelpunten ontstaan op het regionale elektriciteitsnet van Liander. Liander gaat hier in één gebied onderzoek doen naar de mogelijke toepassing van congestiemanagement. Dat is in Vijfhuizen voor levering.

 

Friesland 

TenneT heeft aangekondigd dat in de provincie Friesland nog beperkt capaciteit beschikbaar is voor de levering van elektriciteit naar grote bedrijven en instellingen. De netbeheerders monitoren continu welke capaciteit nog beschikbaar is. Daarnaast zijn de uitkomsten van het congestiemanagementonderzoek van TenneT voor teruglevering bekendgemaakt. TenneT heeft afspraken gemaakt met klanten over spitsmijden (congestiemanagement), waardoor er extra ruimte voor teruglevering beschikbaar is. Dat betekent dat ruim 50 klanten van regionale netbeheerder Liander niet langer op de wachtlijst staan. 

 

Flevoland 

TenneT heeft de uitkomsten van het congestiemanagementonderzoek in Flevoland bekendgemaakt. Helaas is het gevonden extra vermogen ontoereikend om het tekort aan transportcapaciteit volledig op te lossen en klanten op de wachtlijst te helpen. Er komt dus geen extra capaciteit beschikbaar voor nieuwe aanvragen. De knelpunten blijven voorlopig bestaan.

 
Gelderland   

TenneT heeft de uitkomsten van het congestiemanagementonderzoek in Gelderland bekendgemaakt. Helaas is het gevonden extra vermogen ontoereikend om het tekort aan transportcapaciteit volledig op te lossen en klanten op de wachtlijst te helpen. Er komt dus geen extra capaciteit beschikbaar voor nieuwe aanvragen. De knelpunten blijven voorlopig bestaan.

 

 Afhankelijkheid van TenneT

Liander is voor het transport van elektriciteit afhankelijk van het hoogspanningsnet van TenneT. Nu het hoogspanningsnet zijn maximale capaciteit heeft bereikt, is er ook bij Liander geen ruimte meer voor nieuwe aanvragen voor de levering van elektriciteit. De knelpunten van TenneT veroorzaken namelijk beperkingen op de onderliggende stations bij Liander voor de levering van elektriciteit aan grootverbruikers. 

 
Geen gevolgen voor bestaande klanten en klanten met lopende aanvraag  

De door TenneT aangegeven knelpunten voor de levering van elektriciteit hebben geen gevolgen voor bestaande klanten en klanten met een geldige offerte. Het heeft vanaf 18 oktober wél gevolgen voor nieuwe aanvragen van zowel bestaande als nieuwe klanten. Deze klanten kan Liander voorlopig niet voorzien van (extra) transportcapaciteit.  

 

Meld uitbreidingsplannen zo snel mogelijk 

Wilt u een nieuwe grootverbruikaansluiting? Of heeft u al een grootverbruikaansluiting bij ons en wilt u meer vermogen? Dan adviseren we u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Wij laten u dan weten wanneer er vermogen voor u beschikbaar is. Ook in gebieden waar nog wel capaciteit is, raden wij aan om op tijd vermogen aan te vragen. Liander kan namelijk geen garantie geven dat capaciteit lang beschikbaar blijft. Lossen wij bijvoorbeeld een knelpunt op een kabel op? Dan kunnen nieuwe aanvragen toch voor een nieuw knelpunt op het bovenliggende elektriciteitsverdeelstation zorgen. U kunt online uw aanvraag voor vermogen doen.

 

Liander investeert in het net    

Als uw netbeheerder werkt Liander aan het energienet van vandaag en morgen. Het elektriciteitsnet raakt op steeds meer plekken vol. Dat komt door de toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne- en windenergie. Daarom investeerden we in 2022 zo'n één miljard euro in de uitbreiding van het net, tot 2030 investeren de gezamenlijke netbeheerders 40 miljard euro. Versterking van het net kost veel tijd, onder meer door lange vergunningstrajecten. Daarnaast is er een groot te kort aan technisch personeel. In de tussentijd passen we nieuwe technologieën toe in onze netten. Hierdoor benutten we het energienet zo optimaal mogelijk. Kijk hier voor meer algemene informatie over de capaciteit op het stroomnet.    

 

Congestiemanagement nieuwe stijl 

De ACM heeft in mei 2022 nieuwe spelregels voor congestiemanagement gepubliceerd. Hierdoor krijgen de netbeheerders, en grootverbruikers en grote producenten van wind- en zonnestroom, meer mogelijkheden om op plaatsen waar het net zijn maximale capaciteit heeft bereikt, flexibel met energievraag- en aanbod om te gaan totdat de netuitbreiding gerealiseerd is. Lees de actuele informatie over congestiemanagement door Liander.

   

Bekijk gerelateerd nieuws:

Elektriciteitsstation Vijfhuizen bereikt maximale capaciteit

Elektriciteitsstation Vijfhuizen bereikt maximale capaciteit

Naast de nieuwe knelpunten die TenneT vandaag heeft aangekondigd voor Noord-Holland heeft ook het regionale elektricitei ...

Lees artikel

Landelijk elektriciteitsnet onder druk; capaciteit Holland Rijnland vooralsnog voldoende

Landelijk elektriciteitsnet onder druk; capaciteit Holland Rijnland vooralsnog voldoende

De maximale capaciteit van het elektriciteitsnet voor delen van Zuid-Holland voor levering van elektriciteit is in zicht ...

Lees artikel