Samenwerken aan een sterker stroomnet in Edam-Volendam

Samenwerken aan een sterker stroomnet in Edam-Volendam

Met een verdubbeling van het aantal transformatorhuisjes kunnen we de laagspanningsnetten uitbreiden en verzwaren. Netbeheerder Liander en de gemeente Edam-Volendam werken hiervoor aan een slimme buurtaanpak in de gemeente. Via een soepel proces kan straks het elektriciteitsnet in een hele buurt in één keer worden versterkt.

Om storingen te voorkomen, moet het stroomnet snel versterkt worden in diverse wijken. Liander plaatst meer huisjes tussen de kabels, waardoor de kabels korter worden en het energienet krachtiger. Liander en de gemeente Edam-Volendam sloten een intentieovereenkomst tot samenwerking voor een slimme aanpak in de gemeente. Dit houdt in dat er in de voorbereiding nauw wordt samengewerkt, bijvoorbeeld wat betreft vergunningen. Dit levert voordelen op in de uitvoering, waardoor een hele buurt in één keer kan worden aangepakt met zo min mogelijk vertraging en overlast.

Ruimte beperkt

“In onze gemeente is de ruimte boven en onder de grond beperkt. Het is dus een flinke puzzel om plaats te maken voor het dubbele aantal transformatorhuisjes in de wijk. Samen met Liander bekijken we wat er in welke wijk nodig is en wat er kan qua ruimte. Zo werken we aan een toekomstbestendige oplossing voor onze inwoners”, laat een woordvoerder van de gemeente Edam-Volendam weten.

Overlast beperken

Samen met de gemeente spreekt Liander af waar de huisjes moeten komen. Naar verwachting kan Liander eind 2023, begin 2024 in de eerste buurten aan de slag. “We kijken nu in welke buurten we moeten starten, vanuit de technische noodzaak. Het streven is om maar één keer in een buurt aan de slag te gaan om het elektriciteitsnet uit te breiden, in plaats van meerdere korte keren. Zo beperken we de overlast en weten bewoners waar zij aan toe zijn”, aldus Huibert Baud, directeur Klant & Ontwerp van netbeheerder Liander.

1 op de 3 straten open

Netbeheerder Liander is in de hele provincie Noord-Holland volop bezig met de verbouwing van het elektriciteitsnet naar het net van de toekomst. Tijdens deze transitie moet het energienet op de schop; naar verwachting 1 op de 3 straten moet open. Liander plaatst duizenden nieuwe transformatorhuisjes en legt meer dan 2.000 kilometer extra kabel in Noord-Holland. Dat brengt de komende jaren onherroepelijk ongemak met zich mee.

Grotere vraag door energietransitie

Nederland groeit en verduurzaamt in rap tempo. Eén van de gevolgen van de energietransitie is dat steeds meer mensen laadpalen, zonnepanelen en warmtepompen willen aansluiten. Dat zorgt voor problemen op het elektriciteitsnet: landelijk, regionaal en ook in de wijk. De vraag naar stroom groeit fors. Het huidige laagspanningsnet is niet geschikt voor deze toenemende vraag. Daar zijn nu al de gevolgen van te merken, doordat klanten spanningsklachten ervaren bij het terugleveren van zonnestroom. Of dat de capaciteit van de kabel onvoldoende is voor de stroomvraag van de huizen die zijn aangesloten op deze kabel. Dan schakelen op die plek de zonnepanelen af, knippert het licht in huis, werken elektrische apparaten niet goed of laadt de auto niet meer op.