Beperkte capaciteit vormt risico voor het realiseren woondeals

Beperkte capaciteit vormt risico voor het realiseren woondeals

Maandagmiddag 21 augustus bracht Hugo de Jonge, demissionair minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, een werkbezoek aan de regio Holland Rijnland. Aanleiding was de woondeal waarin de ambitie is uitgesproken om in Holland Rijnland 30.500 woningen te bouwen tot en met 2030. Op verzoek van de regio sloot Liander aan bij dit bezoek.

Tijdens het overleg met lokale, regionale en provinciale bestuurders besprak de minister de kansen en de uitdagingen voor de regio. Hierbij werden onderwerpen zoals stikstof, de geluidscontouren van Schiphol, de richtlijnen over buiten stads-en dorpskernen bouwen en de benodigde energievoorziening besproken. Vanuit Liander hadden we een belangrijke boodschap, want de beperkte capaciteit in onze stroomnetten kan een risico vormen voor het realiseren van de woondeals in Nederland. 

Grootste verbouwing ooit 

De energietransitie is in volle gang. We gebruiken steeds meer stroom en wekken zelf steeds meer stroom op. Dit vraagt om een gigantische uitbreiding van het stroomnet. Daarbij komt dat we nieuwe netten moeten aanleggen om woonwijken aan te sluiten. Zo staat Liander voor de grootste verbouwing ooit. In de regio Holland Rijnland (ver)bouwen we maar liefst 26 elektriciteitsstations en leggen we ruim 500 kilometer kabel aan. Vertraging in de uitvoering kan direct gevolgen hebben voor de woondeal.  

Versnellen en verminderen 

Liander deed tijdens het werkbezoek van De Jonge een oproep aan uitvoeringsorganisaties om processen te versnellen. Denk aan het standaardiseren van vergunningstrajecten of locatiekeuzes voor de infrastructuur en het versterken van de uitvoeringsorganisaties. Een ander belangrijk aspect is het verlagen van de vraag naar capaciteit in woonwijken. Bijvoorbeeld door deelauto’s, slim laden en collectieve warmtevoorzieningen en de mogelijkheid als gemeente (en woningcorporatie) om hierop te sturen.  

In Holland Rijnland gaan partijen, waaronder Liander, samen in een versnellingstafel aan de slag om bouwprojecten een impuls te geven.