Liander vraagt bedrijven flexibel om te gaan met elektriciteit

Liander vraagt bedrijven flexibel om te gaan met elektriciteit

Netbeheerder Liander kan 9 bedrijven in Leimuiden en omgeving versneld helpen aan het elektrisch vermogen dat zij nodig hebben. Nu staan zij nog op een wachtlijst omdat het elektriciteitsnet in Leimuiden en omgeving de maximale capaciteit heeft bereikt. Maar na onderzoek door Liander blijkt dat een kwekerij in de omgeving op piekmomenten de verlichting wil uitzetten. Daardoor kunnen de 9 bedrijven nu het door hun gevraagde vermogen krijgen.

Vorig jaar kondigde Liander aan dat het elektriciteitsstation in Leimuiden de maximale capaciteit heeft bereikt. Bedrijven die een nieuwe of grotere aansluiting op het elektriciteitsnet nodig hebben, kunnen daardoor niet altijd direct worden geholpen en komen op een wachtlijst. Wanneer de maximale capaciteit van een elektriciteitsstation wordt bereikt, doet Liander bij bedrijven die veel elektriciteit gebruiken, onderzoek naar de mogelijkheid om deze flexibel te gebruiken. Met hen is gekeken of zij op de momenten dat er veel elektriciteit wordt gebruikt, bereid zijn om tegen betaling hun verbruik te verminderen. Een ondernemer met een kwekerij in de omgeving wil hieraan meewerken.

Ondernemer helpt ondernemer

“Doordat in de kwekerij op piekmomenten de verlichting wordt uitgezet, ontstaat meer ruimte op het elektriciteitsnet. Met de ruimte die vrijkomt, kunnen 9 andere ondernemers hun ondernemersplannen gaan waarmaken. Zij hoeven niet te wachten tot het elektriciteitsnet in de omgeving van Leimuiden is uitgebreid”, zegt Monique Hoogwijk, regiomanager voor Holland-Rijnland bij Liander. Helaas kunnen twee bedrijven nog niet worden geholpen. Daarvoor moeten eerst extra elektriciteitskabels worden aangelegd. Naar verwachting worden die werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2025 afgerond, waarna ook zij het door hen gewenste elektrisch vermogen krijgen.

Spitsmijden

De flexibiliteit van de kwekerij voorkomt niet dat het bereiken van de maximale capaciteit van het elektriciteitsstation in Leimuiden tot het verleden behoort. Andere bedrijven die zich willen vestigen in het gebied kunnen daarom niet zomaar een elektriciteitsaansluiting krijgen. Dat geldt ook voor bestaande bedrijven die hun aansluiting willen uitbreiden. “Bij nieuwe aanvragen bespreken we met die bedrijven of zij onder voorwaarden een aansluiting willen krijgen. Dat kan als zij tijdens spituren geen gebruik maken van het elektriciteitsnet. Als dat niet kan, worden de bedrijven op een wachtlijst geplaatst. Een aansluiting is dan pas weer mogelijk als het elektriciteitsstation in Leimuiden is uitgebreid en een nieuw station in Hazerswoude-Rijndijk in bedrijf wordt genomen. Dat is naar verwachting in 2028 het geval”, aldus Hoogwijk. 

Forse investering in Holland-Rijnland  

Nederland heeft een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld. Dit net is echter niet ontworpen voor de snelle ontwikkelingen die nu plaatsvinden. De schaarste op het net is het gevolg van de groeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het in recordtempo bouwen van huizen en het verduurzamen van de energievoorziening. Deze ontwikkelingen zorgen voor een explosieve vraag naar elektriciteit. Hierdoor ontstaan op steeds meer plaatsen knelpunten op het elektriciteitsnet. Liander werkt daarom hard aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet en het ontwikkelen van slimme oplossingen om meer capaciteit op het bestaande net te creëren.

Ook in Holland-Rijnland is de netbeheerder op veel plaatsen aan de slag met de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Tot 2030 worden 16 grote elektriciteitsstations uitgebreid en 10 extra stations gebouwd. Daarnaast wordt bijna 600 kilometer nieuwe elektriciteitskabel gelegd en worden de komende twee jaar ruim 200 nieuwe transformatorhuisjes in de wijken geplaatst. Om het elektriciteitsnet toekomstbestendig te maken investeert Liander alleen al in de periode 2022 - 2024 bijna € 300 miljoen in het elektriciteitsnet in Holland-Rijnland.