Eerste ondernemers op wachtlijst Heerenveen profiteren van uitbreiding elektriciteitsnet

Eerste ondernemers op wachtlijst Heerenveen profiteren van uitbreiding elektriciteitsnet

Netbeheerder Liander kan 11 ondernemers in Heerenveen en omgeving die wachten op elektrisch vermogen helpen. Dankzij de ingebruikname van een nieuwe installatie op elektriciteitsstation Oudehaske kunnen zij hun ondernemersplannen gaan realiseren. Tegelijkertijd moeten ondernemers in Sneek en Drachten en de omgeving voorlopig wachten op capaciteit, omdat het elektriciteitsnet daar zijn maximale capaciteit bereikt voor het leveren van elektriciteit aan grootverbruikers.

Nederland heeft een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld. Dit is echter niet ontworpen voor de snelle ontwikkelingen die nu plaatsvinden. De schaarste op het net is het gevolg van de groeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het in recordtempo bouwen van huizen en het verduurzamen van de energievoorziening. Deze ontwikkelingen zorgen voor een explosieve vraag naar elektriciteit waardoor er op steeds meer plaatsen knelpunten ontstaan op het elektriciteitsnet. Netbeheerder Liander werkt hard aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet en het ontwikkelen van innovaties en slimme oplossingen om meer capaciteit op het bestaande net te creëren.  

Heerenveen 

Elektriciteitsstation Oudehaske, onder de rook van Heerenveen, voorziet grootverbruikers als supermarkten, bedrijven, industrie en kantoren in Heerenveen en wijde omgeving van elektriciteit. Vanwege de explosieve vraag naar elektriciteit bereikte het net hier de afgelopen jaren zijn maximale capaciteit. Liander was genoodzaakt ondernemers die zich hier wilden vestigen of meer vermogen wensten op een wachtlijst te plaatsen. Wanneer de netbeheerder deze aanvragen wel zou honoreren, werd de kans op overbelasting van het net en storingen groter, waardoor de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening in de regio in gevaar zou komen. Om ondernemers en consumenten in hun snel groeiende vraag naar elektriciteit te kunnen voorzien, werkt Liander op veel plaatsen met man en macht aan de verzwaring en uitbreiding van het elektriciteitsnet.  

Vandaag neemt de netbeheerder op het terrein in Oudehaske een nieuw gebouwde 10.000 volt-installatie in gebruik, waardoor er ruimte op het net komt voor 11 ondernemers die op elektrisch vermogen wachten. Dit is een eerste stap van de uitbreiding van het net in Heerenveen waarmee Liander veel extra capaciteit voor grootverbruikers creëert. De komende tijd legt Liander bijna 40 kilometer nieuwe elektriciteitskabel door het dorp en naar bedrijfsterreinen, plaatst het 17 nieuwe transformatorhuisjes en bouwt het verder aan de uitbreiding van elektriciteitsstation Oudehaske. Naast grootverbruikers is de extra capaciteit ook bedoeld voor de producenten van grootschalige zonnestroom, zoals zonneweiden en grote zonnedaken.  

Sneek

Het elektriciteitsstation in Sneek heeft zijn maximale capaciteit bereikt voor het leveren van elektriciteit. Liander ziet dat met name de vraag naar stroom door ondernemers in Sneek en omgeving sneller gaat dan de verzwaringen en uitbreidingen van het elektriciteitsnet. Het bereiken van de maximale capaciteit betekent dat Liander bedrijven die zich in onder meer op het bedrijventerrein Hemmen 3 willen vestigen, of bestaande bedrijven die extra capaciteit willen, op een wachtlijst plaatst. De netbeheerder kan deze ondernemers pas helpen als het elektriciteitsnet is uitgebreid of zodra er oplossingen beschikbaar zijn die meer capaciteit creëren, zoals congestiemanagement. Bij het onderzoek naar congestiemanagement vraagt de netbeheerder aan de grootste verbruikers van elektriciteit om hun piekverbruik op een later moment te plannen of eigen energiebronnen in te zetten.

Liander werkt op diverse plaatsen in Sneek aan de verzwaring en uitbreiding van het elektriciteitsnet, onder meer in het zuidoosten van Sneek om bedrijfsterreinen Hemmen 2 en 3 van voldoende capaciteit te voorzien. Ook gaat Liander op termijn een nieuw elektriciteitsstation in Sneek bouwen. Liander en de gemeente Súdwest-Fryslân gaan onderzoeken welke slimme oplossingen waar toegepast kunnen worden en wat er mogelijk is om de uitbreiding van het net te versnellen.

Het knelpunt op elektriciteitsstation Sneek heeft geen gevolgen voor consumenten en ondernemers die al een contract met Liander hebben. Voor de geplande woningbouw in het gebied heeft Liander capaciteit gereserveerd.

In oranje het gebied dat het elektriciteitsstation in Sneek van elektriciteit voorziet.

Drachten

Afgelopen voorjaar kondigde Liander aan dat een deel van elektriciteitsverdeelstation Drachten de maximale capaciteit had bereikt voor de levering van elektriciteit. Vandaag kondigt Liander aan dat een andere installatie op dit station de maximale capaciteit heeft bereikt. Dit heeft als gevolg dat ondernemers in Drachten en omgeving die meer elektriciteit willen of zich hier willen vestigen op de wachtlijst van de netbeheerder komen.

De netbeheerder kan deze ondernemers pas helpen als het elektriciteitsnet is uitgebreid of zodra er oplossingen beschikbaar zijn die meer capaciteit creëren, zoals congestiemanagement. Bij het onderzoek naar congestiemanagement vraagt de netbeheerder aan de grootste verbruikers van elektriciteit om hun piekverbruik op een later moment te plannen of eigen energiebronnen in te zetten

Liander werkt op diverse plaatsen in Drachten, zowel in het centrum als in het buitengebied, aan de verzwaring en uitbreiding van het elektriciteitsnet.

Het knelpunt op elektriciteitsstation Drachten heeft geen gevolgen voor consumenten en ondernemers die al een contract met Liander hebben. Voor de geplande woningbouw in het gebied heeft Liander capaciteit gereserveerd.

In oranje het gebied dat het elektriciteitsstation in Drachten van elektriciteit voorziet.

Grootschalige uitbreiding Fries elektriciteitsnet

In Friesland neemt Liander de komende drie jaar één nieuw elektriciteitsverdeelstation en extra capaciteit op twee bestaande stations in gebruik. Daarnaast legt de netbeheerder ruim 2.100 km extra elektriciteitskabel en plaatst 347 nieuwe transformatorhuisjes. Het totale investeringspakket voor de komende drie jaar bedraagt in Friesland €536 miljoen. De investeringen zijn nodig om aan de snel toenemende vraag naar capaciteit op het elektriciteitsnet te kunnen voldoen en knelpunten op het net op te lossen. Naast de uitbreiding van het elektriciteitsnet werkt Liander aan innovaties om het net efficiënter te gebruiken. Na 2024 staan er nog meer uitbreidingen en nieuwe stations gepland, Liander werkt op diverse plaatsen al aan de voorbereidingen. Liander verzwaart ook het Friese middenspanningsnet in het programma NuLelie. Op de website van de netbeheerder staat hierover uitgebreide informatie.

Flexibel omgaan met energie

Om de overgang naar een betrouwbare, betaalbare en toekomstbestendige energievoorziening goed te laten verlopen is het belangrijk dat we nu keuzes maken voor de toekomst. Alleen met het verzwaren en/of uitbreiden van het energienet zijn we er nog niet. We zullen ook moeten innoveren en naar andere manieren kijken om het bestaande net optimaal te benutten.

We zullen als samenleving naar andere manieren moeten kijken om het bestaande net optimaal te benutten. Dit betekent dat we ons gedrag moeten aanpassen. We gaan naar een nieuw systeem waarbij elektriciteit niet meer 24/7 beschikbaar is. We zullen ons energiegebruik aan moeten passen aan de beschikbaarheid. Dus veel energie gebruiken op de momenten dat het er is en minder als energie schaars is. Hier zal ook de prijs op moeten worden aangepast. 

Liander publiceert op zijn website kaarten van de gebieden waar schaarste op het elektriciteitsnet is die impact heeft op grootverbruikers van elektriciteit.