Eerste inloopavond Programma NuLelie een feit

Eerste inloopavond Programma NuLelie een feit

Op 30 november jl. heeft de de eerste inloopbijeenkomst binnen het programma NuLelie plaatsgevonden. Deze bijeenkomst stond in het teken van een kennismaking met het project Emmeloord-Nagele-Ens als onderdeel van het Programma NuLelie.

Projectachtergrond

Binnen dit eerste project worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Aanleg van een 20kV-ringverbinding;  De ringverbinding wordt aangesloten op het recent uitgebreide Liander verdeelstation/onderstation aan de Nagelerweg 16A in Emmeloord.
  • Plaatsen van 10 distributieruimtes
  • Aanpassingen aan het 10kV-elektriciteitsnet met bijbehorende middenspanningsruimten.

De aanleg van het 40 km lange tracé gaat bij voorkeur in openbare grond echter voor dit project Emmeloord-Nagele-Ens gaat de kabelverbinding grotendeels in privé gronden. Met de inloopbijeenkomst zijn wij daarom in gesprek gegaan met de eigenaren van deze gronden en ontvingen zij  informatie over het project, de werkzaamheden en de planning.

Opzet inloopbijeenkomst

Op 30 november 2022 vond de eerste inloopbijeenkomst van het programma plaats. In Nagele werden posterborden met relevante thema’s en een visual van het netwerk geprojecteerd. Genodigden gingen hier in niet allen in gesprek met vertegenwoordigers van het project maar ook met vertegenwoordigers van de gemeente Noordoostpolder en de ondernemersverenging BV Noordoostpolder. Deze samenstelling droeg bij aan het informatieve karakter van de avond en liet tevens het brede draagvlak voor het project zien.

Verloop van de avond

De bezoekers waren ondanks de ligging van het tracé positief gestemd over de opgave. We gingen in gesprek met elkaar over de ligging: Waarom in mijn perceel en niet aan de overkant? Over de planning: Wanneer wordt er gegraven in verband met de oogst etc.? En de wijze van uitvoering: Wordt mijn grond (tuin/weiland/akker) open gegraven of worden boringen en persingen toegepast? Met de rentmeester kon men alvast de eerste dringende vragen stellen over vastleggen van bijvoorbeeld opstalrechten en vergoedingen.

Vervolg

De stakeholders (BV Noordoostpolder en  de gemeente NOP) zullen tijdens vergaderingen / buurtoverleg / buurtapp en andere media of communicatiemomenten nogmaals de inloopbijeenkomst en informatiebrief onder de aandacht brengen bij de belanghebbenden.

Het was fijn om dit stadium van het project al persoonlijk met elkaar in gesprek te gaan. Zo konden wij uitleggen wat er komen gaat en waarom er een keuze voor een bepaald tracé gemaakt is.  

Hier leest u meer over het programma NuLelie