Nieuwe marktrol voor bemiddelen in flexibel netgebruik van start 

Nieuwe marktrol voor bemiddelen in flexibel netgebruik van start 

Liander monteur bij windmolen aan het werk

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een belangrijke stap gezet waardoor ook kleine(re) ondernemers in de toekomst kunnen meehelpen om ruimte te maken op het volle elektriciteitsnet. Zo helpen zij ondernemers die op de wachtlijst staan. De toezichthouder heeft de Netcode aangepast, zodat dienstverleners zoals de Congestie Service Providers (CSP') als bemiddelaars tussen netbeheerders en marktpartijen kunnen optreden. Zo kan de beschikbare ruimte op het net beter benut worden.

De vraag naar elektriciteit neemt explosief toe. Dit komt onder andere door de verduurzaming van de elektriciteitsproductie en de aanhoudende groei van economische activiteiten. Ook doordat veel bedrijven overstappen van aardgas op elektriciteit. Hierdoor bereikt het elektriciteitsnet op steeds meer plaatsen zijn maximale capaciteit. Dit wordt ook wel congestie genoemd. Met als gevolg dat ondernemers in zo'n gebied geen extra elektriciteit kunnen afnemen of terugleveren. En nieuwe ondernemers geen capaciteit krijgen. Dat is jammer, want een groot deel van de tijd wordt die maximale capaciteit niet bereikt en is er nog ruimte op het net.  

Netbeheerders werken hard aan het uitbreiden en verzwaren van het net, maar dat kost veel tijd. Tegelijkertijd kijken de netbeheerders naar slimme oplossingen om samen met ondernemers het huidige net efficiënter te benutten, zoals congestiemanagement. Hierbij verplaatsen grootverbruikers of producenten van grootschalige wind - en zonnestroom hun elektriciteitsafname of - productie tegen een vergoeding buiten de 'spits'. Door de ruimte die vrij komt kunnen de netbeheerders ondernemers op de wachtlijst op het net toelaten.  

Congestion Service Provider  

Grote producenten van wind- of zonnestroom en grote verbruikers konden al zelfstandig deelnemen aan congestiemanagement. CSP's kunnen nu ook grotere partijen ontzorgen en biedingen voor hen doen of namens hen contractuele afspraken maken met de netbeheerder. De ondernemer ontvangt hiervoor een marktconforme vergoeding en de netbeheerder kan de congestiesituatie in het elektriciteitsnet verminderen. Een win-win situatie.  

Met de goedkeuring van de ACM voor CSP’s wordt dit straks ook mogelijk voor kleinere producenten en kleinere grootverbruikers van elektriciteit. Waarbij de CSP namens hen handelt. Een CSP vraagt producenten en verbruikers in een congestiegebied dan om hun elektriciteitsverbruik of de invoeding van duurzame energie buiten de topdrukte te verplaatsen. En biedt dit zogenaamde 'flexvermogen' gebundeld namens de partijen aan bij de netbeheerders. Hierdoor komt er in de 'spits' ruimte op het net vrij en kunnen de netbeheerders producenten en ondernemers op de wachtlijst toch in hun wens voorzien voordat de netverzwaring gereed is. 

Slimme oplossingen 

Naast congestiemanagement werken de netbeheerders aan een scala aan slimme lossingen en innovaties om het elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken en meer ondernemers op een veilige manier toe te laten. Liander heeft een overzicht gepubliceerd op zijn website.    

Lees meer over wat deze nieuwe rol betekent en hoe je CSP kunt worden.  

Lees meer over congestiemanagement en de nieuwe Netcode.   

Bekijk gerelateerd nieuws:

Proef in Amsterdam succesvol: meer elektrische auto’s opladen op een druk elektriciteitsnet

Proef in Amsterdam succesvol: meer elektrische auto’s opladen op een druk elektriciteitsnet

Het is mogelijk om meer elektrische auto’s op te laden op het drukke elektriciteitsnet. Dat blijkt uit een proef met ...

Lees artikel