Kabel naar Schiermonnikoog bereikt maximale capaciteit

Kabel naar Schiermonnikoog bereikt maximale capaciteit

Op de Waddeneilanden neemt de productie van zonnestroom en de vraag naar elektriciteit snel toe. Net als in de rest van Nederland leidt dit op de eilanden tot grote drukte op de elektriciteitsnetten, wordt her en der de maximale capaciteit van het net bereikt en ontstaan er wachtlijsten voor ondernemers.

Vandaag heeft ook het elektriciteitsnet van Schiermonnikoog de maximale capaciteit bereikt. Grootverbruikers van elektriciteit zoals supermarkten, hotels en producenten van zonnestroom met meer dan 150 zonnepanelen kunnen, tot er extra capaciteit op het net is gerealiseerd, geen nieuwe aansluiting krijgen of meer capaciteit contracteren dan ze nu doen.

Het knelpunt heeft geen gevolgen voor consumenten.  Ook voor ondernemers die al een contract met Liander hebben verandert er niets.

Toekomstbestendige oplossing

De komende tijd gaat Liander samen met de Gemeente Schiermonnikoog en het bedrijfsleven, onderzoeken welke alternatieven er zijn om het knelpunt op het elektriciteitsnet op korte termijn op te lossen. Daarnaast kijken we ook naar een toekomstbestendige oplossing hoe we de huidige capaciteit op het net optimaal kunnen benutten en gaan we in gesprek met de verschillende partijen over mogelijkheden om het energieverbruik op Schiermonnikoog aan te passen aan momenten waarop energie beschikbaar is.

Voorkomen extra kabel door de Waddenzee

Om onnodige verstoring van het beschermde en kwetsbare Waddengebied en hoge maatschappelijke kosten te voorkomen stelt Liander alles in het werk om een extra elektriciteitskabel naar Schiermonnikoog door de Waddenzee te voorkomen.

Blijft de vraag naar elektriciteit groter dan de capaciteit van het elektriciteitsnet, dan is Liander wettelijk verplicht het net uit te breiden met nieuwe kabels en transformatoren. Tegelijkertijd werkt Liander samen met overheden, andere netbeheerders, het bedrijfsleven en onder meer universiteiten aan innovaties en slimme oplossingen om het elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken.

Noodzakelijke ingrepen in het beleid en de regelgeving van het energiesysteem

In juni gaven de netbeheerders, waaronder Liander, aan dat om de aangescherpte klimaatdoelen uit het Coalitieakkoord te halen het noodzakelijk is dat de overheid krachtig ingrijpt in het energiesysteem. Hiervoor zijn zeven noodzakelijke ingrepen in het beleid en de regelgeving van het energiesysteem noodzakelijk, waaronder een sturend kader (met subsidies, normering en prikkels) voor de realisatie van onder andere batterijen.

Netbeheer Nederland: klimaatdoelstellingen coalitieakkoord in 2030 niet haalbaar zonder krachtig ingrijpen van de overheid - Netbeheer Nederland