Drie aannemers aan de slag met het elektriciteitsnet in Friesland en de Noordoostpolder

Drie aannemers aan de slag met het elektriciteitsnet in Friesland en de Noordoostpolder

Liander heeft na aanbesteding het werk voor programma NuLelie gegund aan drie aannemers. Aannemerscombinatie Heijmans | Pol Infratechniek | Van Voskuilen, aannemer Van Gelder en aannemers Alsema – Van Vulpen gaan de komende vier jaar in opdracht van Liander het elektriciteitsnet in Friesland en de Noordoostpolder uitbreiden. Met een omvang van 37 projecten, ruim 2.100 km kabels en circa 300 transformatorhuisjes is het werk verdeeld in drie deelgebieden. De totale contractwaarde van de gunning is zo’n 250 miljoen euro.

De overgang van fossiele naar duurzame energie vraagt veel van het elektriciteitsnet. Er komen steeds meer windmolens en zonneparken bij, elektrisch auto’s zijn bezig met een grote opmars, ondernemers en consumenten stappen van aardgas over naar elektriciteit en de economie blijft groeien. De komende jaren zal de vraag naar elektriciteit alleen maar verder gaan stijgen.

De gekozen aannemers gaan de komende jaren in het gehele gebied werkzaamheden voorbereiden, kabels aanleggen en transformatorhuisjes plaatsen. Richard de Vries, directeur Grootverbruik Reconstructie & Netten bij Liander: "De toename van de vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne-energie zorgen ervoor dat het druk is op het elektriciteitsnet. Zelfs zo druk dat er gebieden zijn waar grote bedrijven geen nieuwe of extra capaciteit kunnen krijgen of leveren. Liander heeft er voor gekozen een deel van de werkzaamheden uit te besteden aan drie gespecialiseerde aannemers. Door de combinatie van de regulier beschikbare capaciteit van Liander en de extra capaciteit vanuit de aannemers is Liander in staat om de enorme opgave die de aankomende jaren voorstaat te realiseren. om zo samen meer werk te kunnen verzetten.″

Programma NuLelie

De drie deelgebieden in Friesland en de Noordoostpolder vormen samen het programma Netuitbreiding Lelie, afgekort als NuLelie. Hierin worden meerdere middenspanningsverbindingen gerealiseerd en waar nodig transformatorhuisjes vervangen of nieuw geplaatst. De circa 300 transformatorhuisjes zijn middenspanningsruimtes en distributieruimtes. Vanuit deze ruimtes gaat onder meer elektriciteit richting woningen en bedrijven.

Iedere aannemer zijn eigen gebied

De drie aannemers krijgen ieder een eigen gebied om te werken. Zo gaat aannemer Alsema – Van Vulpen aan de slag in Noord-Friesland, aannemer Van Gelder werkt in Midden-Friesland en Aannemerscombinatie Heijmans | Pol Infratechniek | Van Voskuilen gaat werkzaamheden uitvoeren in Zuid-Friesland en Noordoostpolder. De komende tijd bereiden de drie partijen zich samen met Liander voor op hun werkpakket.

Samenwerking

De werkzaamheden binnen het programma NuLelie vinden plaats in veel van de gemeenten in Friesland en de Noordoostpolder. In elke gemeente moeten de juiste procedures worden doorlopen. Liander voert deze altijd in nauwe samenwerking met de betreffende gemeente uit. Liander informeert omwonenden en belanghebbenden actief over de voortgang in zowel de voorbereidings- als realisatiefase. Meer informatie over het programma is te vinden op www.liander.nl/nulelie