Netbeheerder Liander kondigt in Gelderland grootste investeringspakket ooit aan

Netbeheerder Liander kondigt in Gelderland grootste investeringspakket ooit aan

In Gelderland neemt netbeheerder Liander de komende drie jaar twee nieuwe elektriciteitsverdeelstations en extra capaciteit op elf bestaande stations in gebruik. Daarnaast legt de netbeheerder ruim 1.250 km extra elektriciteitskabel in de provincie en plaatst 674 nieuwe transformatorhuisjes. Het totale investeringspakket voor de komende drie jaar bedraagt in Gelderland €792 miljoen.

De investeringen zijn nodig om aan de snel toenemende vraag naar capaciteit op het elektriciteitsnet te kunnen voldoen en knelpunten op het elektriciteitsnet op te lossen. Naast de uitbreiding van het elektriciteitsnet werkt Liander aan innovaties om het net efficiënter te gebruiken. Na 2024 staan er nog meer uitbreidingen en nieuwe stations gepland, Liander werkt op diverse plaatsen al aan de voorbereidingen. Dit is te lezen in het nieuwe tweejaarlijks 'Investeringsplan elektriciteit en gas' dat Liander op zijn website heeft gepubliceerd. 

Nederland schakelt om naar een duurzame energievoorziening. Wind- en zonneparken produceren steeds meer groene stroom die via het elektriciteitsnet naar de verbruikers elders in het land getransporteerd moet worden. Daarnaast vragen onder meer de groeiende industrie, agrarische sector, elektrisch vervoer en duurzame woonwijken steeds meer elektriciteit. Liander voorziet dat tot 2031 circa 55 van de 103 elektriciteitsstations in Gelderland overbelast raken als de netbeheerder niets doet. In het Investeringsplan beschrijft de netbeheerder concreet de grote uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in de gas- en elektriciteitsnetten voor de volgende drie jaar. Ook staat in dit plan wat er op hoofdlijnen moet gebeuren voor de periode 2025 tot 2031.   

Ontwikkelingen met grote impact op het elektriciteitsnet 

In Gelderland is een aantal ontwikkelingen gaande met grote impact op het elektriciteitsnet. Zo is er in de hele provincie een explosieve groei van zon- en windparken te zien. De provincie heeft een forse ambitie om groene stroom op te wekken met windmolens en zonnepanelen. Dit heeft grote impact op het Gelderse elektriciteitsnetwerk.  

Ook de vraag naar elektriciteit neemt snel toe. Zo is er bijvoorbeeld in de logistieke sector een sterke groei te zien. Distributiecentra worden in korte tijd gerealiseerd en de sector stapt voor haar bedrijfsprocessen over van fossiele energiebronnen op elektriciteit. Omdat de ontwikkelingen sneller gaan dan dat Liander het net kan uitbreiden leidt dit tot meer knelpunten op het elektriciteitsnet. Ook in de regio Rivierenland blijft de vraag naar energie in de glastuinbouw toenemen. De verwachting is dat de geschetste ontwikkelingen in Gelderland, in combinatie met de forse ambitie voor realisatie van nieuwe woningen, zal leiden tot een verdere toename van het aantal knelpunten op het elektriciteitsnet.  

Uitbreidingen en nieuwe elektriciteitsverdeelstations 

Liander neemt de komende drie jaar nieuwe elektriciteitsverdeelstations in Zaltbommel en Tiel in gebruik. Ook staat de afronding van uitbreidingen van de bestaande stations in Angerlo/Doetinchem, Bemmel, Eibergen, Eerbeek, Harderwijk, Barneveld, Arnhem, Renkum, Nijmegen (Teersdijk), Ulft en Zutphen op de rol, waardoor er nog meer capaciteit ontstaat op het provinciale elektriciteitsnet. In de meer landelijke gebieden, zoals de Achterhoek, investeert Liander de komende jaren fors in uitbreiding van het middenspanningsnet. Liander verzwaart het van oudsher dunne net zodat het onder meer voldoet aan de grote hoeveelheid aanvragen van produceten van zonne-energie. Na 2024 staan er nog meer uitbreidingen en nieuwe stations gepland, Liander werkt op diverse plaatsen al aan de voorbereidingen. 

Slimme oplossingen voor een efficiënter gebruik van het net 

Uitbreiding van het net alleen is niet genoeg om knelpunten in het elektriciteitsnet op te lossen en te voorkomen. De energietransitie vraagt vooral ook om samenwerking van alle betrokken partijen aan een slimme, efficiënte inrichting van ons toekomstige energiesysteem. Een goed voorbeeld is de inzet van congestiemanagement in Neerijnen. Congestiemanagement is een soort marktplaats voor bedrijven waardoor de schaarse netcapaciteit beter verdeeld kan worden. De regio Neerijnen is het eerste gebied waar congestiemanagement wordt ingezet.  

Slimme, efficiënte inrichting van het toekomstige energiesysteem 

Als netbeheerder is Liander verantwoordelijk voor de energievoorziening van 3,2 miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven. Voor hen werkt Liander aan het energienet van vandaag en morgen. In het Investeringsplan 2022 laat Liander op transparante wijze zien welke investeringen in het energienet voor de komende tijd gepland zijn en hoe deze tot stand komen. Een belangrijke stap omdat Nederland voor een langjarige verbouwing staat om de energietransitie mogelijk te maken. Een verbouwing waarbij meer nodig is dan alleen uitbreiding van het elektriciteitsnet. De energietransitie vraagt vooral ook om samenwerking van alle betrokken partijen aan een slimme, efficiënte inrichting van ons toekomstige energiesysteem. 

Liander wil dat klanten tijdig de capaciteit en energie krijgen die ze nodig hebben. Dit vraagt forse uitbreidingen van het elektriciteitsnet. Om die uitbreiding te kunnen realiseren, is samenwerking met veel partijen noodzakelijk. Liander vraagt daarom Rijksoverheid, provincies, gemeenten, woningcorporaties en bedrijven om samen te werken aan het energiesysteem van de toekomst en zo vroeg mogelijk in gesprek te gaan over hun plannen. Infrastructuur die nodig is voor het elektriciteitsnet, zoals kabels en transformatorhuisjes, krijgt alleen dan vanaf het prille begin de benodigde ruimte in omgevingsplannen. 

In de infographic is te zien waar Liander in Gelderland in de periode 2022 – 2031 nieuwe elektriciteitsstations bouwt of bestaande stations uitbreidt. 

Kijk voor meer informatie op de regiopagina Regio Gelderland 

Om aan de snel aantrekkende vraag naar capaciteit op het elektriciteitsnet te kunnen voldoen is op veel plekken minstens een verdubbeling van de capaciteit van het net nodig. In 2021 sloot Liander al 10% meer ondernemers en consumenten aan op het net dan in 2020, legde een recordlengte aan elektriciteitskabels en plaatste of verving 12% meer transformatorhuisjes.