Maarten van Poelgeest nieuwe directeur aanpak elektriciteitsnet Amsterdam

Maarten van Poelgeest nieuwe directeur aanpak elektriciteitsnet Amsterdam

Per 1 april start Maarten van Poelgeest (1965) als directeur van de Taskforce Congestie Amsterdam. Deze Taskforce is opgericht om de problemen op het Amsterdamse elektriciteitsnet op te lossen. Het is een samenwerking tussen netbeheerders TenneT en Liander, Port of Amsterdam en de gemeente Amsterdam.

De Taskforce zoekt manieren om het netwerk versneld uit breiden en om de schaarse ruimte op het Amsterdamse elektriciteitsnet beter te verdelen. Ook bedenkt de Taskforce slimme oplossingen om de drukte op het net te verminderen. De aanstelling van de nieuwe directeur is in beginsel tot 31 december 2022.

Grotere vraag naar elektriciteit

In 2050 is de vraag naar elektriciteit in Amsterdam drie- tot vierenhalf keer hoger dan nu, zo blijkt uit scenariostudies van Liander en de gemeente Amsterdam. Oorzaken hiervoor zijn onder meer de groei van de stad met de bouw van een groot aantal woningen en de aanleg van voorzieningen, de energietransitie, economische ontwikkelingen en de toenemende digitalisering. De vraag naar elektriciteit is de afgelopen tijd sneller gegroeid dan netuitbreidingen gerealiseerd konden worden. Bij het oplossen van de schaarste zoekt de Taskforce nadrukkelijk de samenwerking met het rijk en partijen in de stad.

Ervaren bestuurder

Aan de aanstelling van de nieuwe directeur ging een selectieproces vooraf, waarbij de voorkeur unaniem uitging naar Maarten van Poelgeest. Hij is een zeer ervaren bestuurder met expertise in ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, klimaat en energietransitie. Tot 1 april dit jaar was Van Poelgeest voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving. Hij was van 2006 tot 2014 wethouder van de gemeente Amsterdam en verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening, Gebiedsontwikkeling, Klimaat & Energie. Hij werkt sinds 2014 bij Andersson Elffers Felix (AEF) en is daar partner vanaf 2018. Van Poelgeest woont in Amsterdam.

Van Poelgeest: “Naast een tekort aan arbeidskrachten kan het gebrek aan voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet een showstopper worden voor de energietransitie. We willen ook dat Amsterdam voldoende woningen kan blijven bouwen. En dat bedrijven zich hier kunnen blijven vestigen. We moeten voorkomen dat bedrijven die willen overstappen op duurzame energie dat niet kunnen door problemen op het elektriciteitsnet. Ik ben zeer gemotiveerd om vanuit deze rol bij te dragen aan het aanpakken van de problemen op het net.”