Maximale capaciteit voor leveren elektriciteit bereikt in groot deel West-Friesland

Maximale capaciteit voor leveren elektriciteit bereikt in groot deel West-Friesland

In navolging van andere gebieden in Nederland heeft het elektriciteitsnet in delen van de gemeenten Medemblik, Enkhuizen, Stede Broec, Drechterland en Hoorn de maximale capaciteit bereikt voor het leveren van elektriciteit.

Netbeheerder Liander werkt hard aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet en slimme oplossingen om meer capaciteit te creëren. Pas dan kan de netbeheerder grootverbruikers van elektriciteit – zoals supermarkten, grootschalige horeca, kantoren en fabrieken - die zich hier willen vestigen of meer elektriciteit willen afnemen, in hun vraag voorzien.

Nederland heeft een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld. De capaciteit van het net kan echter niet zo snel worden uitgebreid als de snelheid waarmee ontwikkelingen nu plaatsvinden. Daardoor raakt het elektriciteitsnet op steeds meer plaatsen vol. Dit is het gevolg van de snelgroeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het in recordtempo bouwen van huizen en het verduurzamen van de energievoorziening. Door deze drukte is ook de maximale capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation Westwoud in Zwaagdijk bereikt. Dit station voorziet delen van de gemeenten Medemblik, Enkhuizen, Stede Broec, Drechterland en Hoorn van elektriciteit.

Huidige capaciteit blijft gegarandeerd

Ondernemers kunnen blijven rekenen op de capaciteit die ze op dit moment hebben. Liander betreurt de ontstane situatie voor de ondernemers en instellingen die het wel raakt en werkt met man en macht om deze op te lossen. Voor bekende woningbouwplannen is capaciteit gereserveerd. De ontwikkelingen hebben geen gevolgen voor consumenten die stroom verbruiken of terugleveren met hun zonnepanelen.

In oranje het gebied dat elektriciteitsverdeelstation Westwoud van stroom voorziet.

Vraag groeit sneller dan uitbreiding elektriciteitsnet

Liander ziet dat met name de vraag naar stroom door ondernemers in Medemblik, Enkhuizen, Stede Broec, Drechterland en Hoorn sneller gaat dan de verzwaringen en uitbreidingen van het elektriciteitsnet. Het bereiken van de maximale capaciteit betekent dat Liander bedrijven die zich in het gebied willen vestigen of bestaande bedrijven die extra capaciteit willen, op een wachtlijst plaatst. De netbeheerder kan deze ondernemers pas helpen als het elektriciteitsnet is uitgebreid of zodra er oplossingen beschikbaar zijn die meer capaciteit creëren, zoals congestiemanagement. Bij het onderzoek naar congestiemanagement vraagt de netbeheerder aan de grootste verbruikers van elektriciteit om hun piekverbruik op een later moment te plannen of eigen energiebronnen in te zetten. Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal van 2023 duidelijk of dit nog extra ruimte op het net kan opleveren.

Forse uitbreiding van het West-Friese elektriciteitsnet

Structurele oplossing om in de grote vraag naar elektriciteit te kunnen voorzien is het verzwaren en uitbreiden van het elektriciteitsnet. Hiervoor is allereerst de uitbreiding van de capaciteit van het station Westwoud nodig. Zowel Liander als TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet, hebben diverse grootschalige werkzaamheden gepland. Zo worden de huidige transformatoren ingeruild voor exemplaren met veel meer vermogen, wordt een extra transformator bijgeplaatst en komen er meer ‘stopcontacten’ op het station. Liander verwacht de extra capaciteit op station Westwoud in 2026 in gebruik te kunnen nemen.

Om te kunnen voldoen aan de verwachte capaciteitsvraag in de komende decennia investeert Liander ook in de rest van West-Friesland fors in uitbreiding van elektriciteitsstations en kabels. De netbeheerder breidt vrijwel alle stations in de regio flink uit en bouwt vijf nieuwe elektriciteitsverdeelstations. Hiermee bouwt Liander een toekomstbestendig elektriciteitsnet. Net als bij het wegennet duurt de grootschalige uitbreiding van energie-infrastructuur meerdere jaren. De realisatie van een nieuw elektriciteitsstation kost Liander samen met TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet, zo’n 5 tot 8 jaar. De meeste tijd zit in het aankopen van grond voor het station en doorlopen van procedures en het verkrijgen van vergunningen. Liander zet samen met de betrokken gemeenten in op een snelle aankoop van grond en het vlot doorlopen van procedures om sneller tot realisatie te komen. Dit is in het belang van de regionale economische ontwikkeling en het behalen van de klimaatdoelen. 

Het energienet van de toekomst

Netbeheerders zijn volop bezig met de verbouwing van het elektriciteitsnet naar het net van de toekomst. Tijdens deze transitie moet het energienet op de schop, naar verwachting 1 op de 3 straten moet open. Zij bouwen tienduizenden nieuwe transformatorhuisjes, meer dan honderd nieuwe transformatorstations en leggen tienduizenden kilometers extra kabel. Dat brengt de komende jaren onherroepelijk ongemak met zich mee. Toegang tot energie is altijd een vanzelfsprekendheid geweest, maar we gaan naar een periode van schaarste. Iedereen, zowel consumenten als ondernemers en instellingen, moeten de komende jaren rekening houden met langere wachttijden voor een aansluiting het elektriciteitsnet of voor het verkrijgen van extra capaciteit.

Liander publiceert op zijn website kaarten van de gebieden waar schaarste op het elektriciteitsnet is die impact heeft op grootverbruikers van elektriciteit.