Liander tevreden over opbouwende feedback op concept-investeringsplan 2022

Liander tevreden over opbouwende feedback op concept-investeringsplan 2022

De veranderingen in het energiesysteem van de toekomst raken alle sectoren. Vooral nu de capaciteit op het elektriciteitsnet steeds vaker knelt, doordat de vraag naar transportcapaciteit zeer snel toeneemt. Juist daarom is het belangrijk dat bij het verdelen en prioriteren van die capaciteit alle stakeholders betrokken worden.

Netbeheerders doen dat bijvoorbeeld door stakeholders mee te laten kijken op hun respectievelijke concept-investeringsplannen 2022. Tijdens de openbare consultatieperiode, van 1 tot en met 29 november jl., hebben verschillende stakeholders bij Liander een zienswijze op het concept ingediend. De komende weken beoordeelt Liander de ingediende zienswijzes en geeft antwoord op de gestelde vragen. We koppelen dit spoedig terug aan de respectievelijke indieners.

Alexander Vreeburg (Business Planner): “Gezien de grote uitdaging waar Liander voor staat is transparant zijn over de investeringsplannen erg belangrijk. Door goed samen te werken met stakeholders verbeteren we de plannen en minimaliseren we de impact in congestiegebieden”

Vervolgproces

De daaropvolgende stap is dat Liander het investeringsplan indient bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Dat moet uiterlijk 3 januari gebeuren. De ACM beoordeelt het investeringsplan en geeft feedback. Nadat de eventuele feedback verwerkt is, zal Liander het definitieve investeringsplan naar verwachting in april 2022 publiceren.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Nieuw knelpunt op het elektriciteitsnet in regio Amsterdam

Nieuw knelpunt op het elektriciteitsnet in regio Amsterdam

Liander publiceert elke 2-weken een update van de knelpunten op het elektriciteitsnet. In navolging van andere gebieden ...

Lees artikel

ACM trekt na uitspraak Europees Hof boete Liander in voor overschrijden aansluittermijn

ACM trekt na uitspraak Europees Hof boete Liander in voor overschrijden aansluittermijn

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) trekt de boete in die aan netbeheerder Liander was opgelegd voor het overschrijde ...

Lees artikel