Nieuw knelpunt op het elektriciteitsnet in Noord-Holland

Nieuw knelpunt op het elektriciteitsnet in Noord-Holland

Liander publiceert elke 2-weken een update van de knelpunten op het elektriciteitsnet. In navolging van andere gebieden in Nederland heeft het elektriciteitsnet in grote delen van Zaanstreek Waterland en een aangrenzend gebied in Amsterdam Noord zijn maximale capaciteit bereikt voor het leveren van elektriciteit. De netbeheerder werkt hard aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet en het ontwikkelen van oplossingen om meer capaciteit te creëren. Pas dan kan de netbeheerder grootverbruikers van elektriciteit - zoals supermarkten, scholen, kantoren en fabrieken - die zich hier willen vestigen of meer elektriciteit willen in hun vraag voorzien. De ontwikkelingen gaan op dit moment zo snel dat Liander verwacht dat er op korte termijn op meer plekken schaarste op het elektriciteitsnet ontstaat.

Nederland heeft een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld. Dit is echter niet ontworpen voor de snelle ontwikkelingen die nu plaatsvinden. De schaarste op het net is het gevolg van de groeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het in recordtempo bouwen van huizen en het verduurzamen van de energievoorziening. Deze ontwikkelingen zorgen voor een explosieve vraag naar elektriciteit, waardoor het letterlijk knelt op het elektriciteitsnet.

Noord Holland

Door deze drukte op het net hebben twee elektriciteitsstations in Noord-Holland hun maximale capaciteit bereikt: elektriciteitsverdeelstation Wijdewormer in Wormerland in de regio Zaanstreek Waterland en station Vliegenbos in het oosten van Amsterdam Noord.

Zaanstreek Waterland 

In Zaanstreek Waterland gaat het om elektriciteitsverdeelstation Wijdewormer dat zijn maximale capaciteit heeft bereikt voor de levering van elektriciteit. Dit station is een knooppunt in het elektriciteitsnet van de regio. Station Wijdewormer voorziet via diverse kleinere stations in de regio 12 gemeenten of delen daarvan van elektriciteit. Het betreft de gemeenten Uitgeest, Beemster, Koggenland, Edam-Volendam, Waterland, Purmerend, Landsmeer, Wormerland, Zaanstad, Castricum, Alkmaar en Oostzaan. Het bereiken van de maximale capaciteit betekent dat Liander nieuwe grootverbruikers van elektriciteit die zich hier willen vestigen nu geen capaciteit kan leveren. Ook grootverbruikers - zoals supermarkten, grootschalige horeca, kantoren en fabrieken - die hier al gevestigd zijn, kunnen vanaf nu niet meer stroom afnemen dan dat ze momenteel doen. Dat kan pas weer als het elektriciteitsnet is uitgebreid of zodra er oplossingen beschikbaar zijn die meer capaciteit creëren, zoals congestiemanagement. Congestiemanagement is het afstemmen van vraag en aanbod van elektriciteit door grootverbruikers rond een knelpunt.

Liander werkt in Noord-Holland op veel plaatsen aan uitbreidingen van het elektriciteitsnet. Zo breidt Liander de komende jaren vijf bestaande elektriciteitsstations in de regio rond Zaanstad en Purmerend uit en worden vier nieuwe elektriciteitsstations gerealiseerd. De netbeheerder is voor de realisatie afhankelijk van beschikbare ruimte, procedures en vergunningen, arbeidscapaciteit en materiaal, maar verwacht op zijn vroegst vanaf 2025 weer nieuwe grootverbruikers aan te kunnen sluiten. 

Het knelpunt in Zaanstreek Waterland  heeft geen gevolgen voor consumenten en ondernemers die al een contract met Liander hebben. Voor de geplande woningbouw in het gebied heeft Liander capaciteit gereserveerd.

Amsterdam Noord

Na eerdere aankondigingen van knelpunten voor de levering van elektriciteit in Amsterdam laat Liander weten dat nu ook het elektriciteitsnet in het oostelijk deel van Amsterdam Noord de maximale capaciteit heeft bereikt. Het elektriciteitsverdeelstation Vliegenbos voorziet de oostelijke flank van Amsterdam Noord, Durgerdam, Schellingwoude, Zuiderdorp, Holysloot en kleine gedeeltes van de gemeenten Oostzaan, Landsmeer en Waterland van elektriciteit. Het bereiken van de maximale capaciteit betekent dat Liander nieuwe grootverbruikers van elektriciteit die zich in deze gebieden willen vestigen of extra capaciteit willen pas kan helpen als het elektriciteitsnet is uitgebreid of zodra er oplossingen beschikbaar zijn die meer capaciteit creëren, zoals congestiemanagement.

Liander versterkt in Amsterdam Noord het elektriciteitsnet op diverse plaatsen. Zo breidt de netbeheerder het elektriciteitsverdeelstation Noord Papaverweg uit en wordt een nieuw station gebouwd in Buikslotermeer. De eerste structurele capaciteitsuitbreiding komt beschikbaar vanaf medio 2025. Daarnaast onderzoeken Liander en gemeente Amsterdam de mogelijkheden om te versnellen op de netverzwaring en op het toepassen van tijdelijke oplossingen.

Net als in Zaanstreek Waterland heeft ook dit knelpunt geen impact op consumenten en ondernemers die al een contract met Liander hebben. Ook heeft dit knelpunt geen betrekking op terugleveren van elektriciteit via (duurzame) opwek, zoals windmolens en zonnepanelen. Voor de geplande woningbouw in het gebied heeft Liander capaciteit gereserveerd.

Verruimen mogelijkheden

Het realiseren van een toekomstbestendig elektriciteitsnetwerk is een maatschappelijke opgave waar Liander graag samen met overheden en andere betrokken partijen verantwoordelijkheid voor neemt.

Zo vraagt Liander om meer mogelijkheden voor het uitvoeren van zijn taak, zoals een aanpassing van wet- en regelgeving die de lokale afstemming van vraag en aanbod van energie stimuleert en voldoende financieringsruimte om te investeren in een toekomstbestendig energiesysteem. Daarnaast vindt Liander het van belang dat er instrumenten komen om gezamenlijk regie te voeren op ontwikkelingen zoals de situatie waarin één klant beslag legt op de capaciteit van een heel gebied.

Ook de ruimtelijke inpassing van nieuwe energie-infrastructuur is een grote uitdaging. Oorzaken hiervoor zijn het gebrek aan geschikte locaties voor onze infrastructuur en eisen op het gebied van onder andere welstand en geluid. Dit maakt de inpassing ingewikkeld en tijdrovend. Dit leidt tot lange doorlooptijden, waardoor de ontwikkeling van het elektriciteitsnet geen gelijke tred houdt met de ontwikkelingen.

Nationale problematiek

Op steeds meer plekken in Nederland bereikt het elektriciteitsnet zijn maximale capaciteit. De economische groei, de enorme woningbouwopgave en snelle digitalisering van de maatschappij leidt in combinatie met de energietransitie - en in het bijzonder de inpassing van windmolens en zonneweiden in landelijke gebieden - tot steeds meer knelpunten. Alle ontwikkelingen samen hebben een enorme impact op het elektriciteitsnet. De netbeheerders hebben te maken met een historisch grote opgave en werken hard aan het energienet van de toekomst. Ze hebben tegelijkertijd te maken met een chronisch tekort aan technici en lange doorlooptijden.

Grootschalige verbouwing

Tijdens deze transitie moet het energienet op de schop, naar verwachting 1 op de 3 straten moet open. De netbeheerders bouwen tienduizenden nieuwe transformatorhuisjes, honderden nieuwe transformatorstations en leggen tienduizenden kilometers extra kabel. Dat brengt de komende jaren onherroepelijk ongemak met zich mee. Toegang tot energie is altijd een vanzelfsprekendheid geweest, maar we gaan naar een periode van schaarste. Iedereen, zowel consumenten als ondernemers en instellingen, moeten de komende jaren rekening houden met langere wachttijden voor een aansluiting het elektriciteitsnet of voor het verkrijgen van extra capaciteit.

Liander publiceert op zijn website kaarten van de gebieden waar schaarste op het elektriciteitsnet is die impact heeft op grootverbruikers van elektriciteit.  

Bekijk gerelateerd nieuws:

Valse mail van Liander over energiebelasting in omloop

Valse mail van Liander over energiebelasting in omloop

Op dit moment worden valse mails uit naam van Liander verstuurd. De mails gaan over de energiebelasting en klanten wordt ...

Lees artikel

Update capaciteit elektriciteitsnet

Update capaciteit elektriciteitsnet

Op het elektriciteitsnet in Amsterdam, Friesland, Gelderland en Noord-Holland zijn nieuwe knelpunten ontstaan. De maxima ...

Lees artikel