Online loket voor transportindicaties weer geopend

online loket transportindicaties

Van 5 oktober tot en met 11 november kan er door grootverbruikers in de najaarsronde Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) weer subsidie voor duurzame opwek worden aangevraagd. Hiervoor is 5 miljard beschikbaar. Om voor subsidie in aanmerking te komen, hebben bedrijven een transportindicatie van hun netbeheerder nodig. Vanaf 6 september kunnen ze hiervoor terecht bij het online loket van Liander.

De transportindicaties geven we alleen af als in het gebied waarvoor de aanvraag is gedaan voldoende ruimte is op het elektriciteitsnet. En dat vóórdat de realisatietermijn van het project is verlopen. De ruimte op het net wordt steeds schaarser door met name de snelgroeiende vraag van zonneparken, die groene stroom willen terugleveren aan het net.

Geen garantie

Een transportindicatie is een voorwaarde om SDE++-subsidie te kunnen krijgen, maar nog geen garantie. Na ontvangst van een indicatie moet de subsidieaanvraag worden toegekend, waarna de aanvrager aan Liander opdracht voor een aansluiting geeft. Tussen aanvraag van de transportindicatie en de opdracht voor het maken van de aansluiting zit een tijdspanne van enkele maanden. Daarin kan van alles gebeuren. Zo kunnen er zonnepanelen en windmolens in het gebied zijn bijgekomen. De capaciteit die er bij de subsidieaanvraag nog was, is dan verdwenen.

Bekijk de landelijke capaciteitskaart

Extra waarschuwing

Nu er in de Flevopolder en Gelderland door TenneT congestie is afgekondigd, en die provincies 'op oranje*' zijn gezet, wordt het in die gebieden voor aanvragers spannend of hun beoogde project wel door kan gaan. In oranje gebieden mag de netbeheerder de transportindicatie niet weigeren en dus kan er subsidie worden aangevraagd. Echter, de kans dat die gebieden bij realisatie van het project ondertussen van oranje op rood staan, is groot. Liander adviseert in deze ronde dan ook expliciet dat de klant éérst een toets op beschikbare transportcapaciteit bij Liander (netbeheerder) doet, voordat tot aanschaf van de panelen wordt overgegaan. We willen natuurlijk grote teleurstellingen voorkomen.

Ga naar de aanvraag transportindicatie

 

* Betekenis oranje: vooraankondiging van structurele congestie bij ACM. Wanneer er een (dreigend) tekort is aan transportcapaciteit in het elektriciteitsnet, noemen we congestie. In congestiegebieden is Liander soms genoodzaakt om een transportbeperking op te leggen. TenneT voert momenteel een onderzoek naar congestiemanagement uit, dat eind 2021 verwacht wordt.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Update capaciteit elektriciteitsnet

Update capaciteit elektriciteitsnet

Op het elektriciteitsnet in Gelderland, Flevoland, Noord-Holland en Friesland zijn nieuwe knelpunten ontstaan. De maxima ...

Lees artikel

Nieuwe knelpunten op het elektriciteitsnet in Noord-Holland

Nieuwe knelpunten op het elektriciteitsnet in Noord-Holland

Liander publiceert elke 2-weken een update van de knelpunten op het elektriciteitsnet. In navolging van andere locaties ...

Lees artikel