Liander vergroot de capaciteit van elektriciteitsnet in de gemeente Bronckhorst

Liander vergroot de capaciteit van elektriciteitsnet in de gemeente Bronckhorst

In navolging van andere locaties in Nederland heeft het elektriciteitsnet in Gelderland tussen gemeenten Doetinchem en Bronckhorst zijn maximale capaciteit bereikt. Om meer ruimte op het net te creëren, begint netbeheerder Liander op maandag 9 augustus met het aanleggen van drie extra middenspanningskabels van het elektriciteitsverdeelstation Doetinchem naar het station Olde Kaste in de gemeente Bronckhorst. Hiermee wordt een deel van de huidige knelpunten in de regio verholpen. Ook wordt het net hiermee klaargemaakt voor de snelgroeiende teruglevering van zonne-energie en de stijgende vraag naar elektriciteit, waardoor toekomstige knelpunten worden voorkomen. Aannemer BAM Energie & Water voert deze werkzaamheden uit.

Nederland heeft één van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld. Dit is echter niet ontworpen voor de snelle ontwikkelingen die nu plaatsvinden. Door de snel groeiende opkomst van zonneparken in deze regio, raakt het stroomnet op steeds meer plekken vol. Daarnaast stijgt de vraag naar en het aanbod van elektriciteit als gevolg van de groeiende hoeveelheid aardgasvrije woningen en zonnepanelen bij particulieren. Omdat de energievraag in dunbevolkte buitengebieden van oudsher laag is, liggen hier dunne stroomkabels. Die kunnen de toegenomen hoeveelheid elektriciteit op het net niet aan.

Uitbreiding van de netcapaciteit

Het elektriciteitsverdeelstation Olde Kaste in de gemeente Bronckhorst heeft de maximale capaciteit bereikt voor het terugleveren van elektriciteit aan het energienet. Dit station wordt gevoed vanuit elektriciteitsverdeelstation Doetinchem. De kabel die tussen de stations ligt, is niet in staat te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor aardgasvrije woningen en de grootschalige teruglevering van zonne-energie. In eerste instantie versterkt Liander de verbinding tussen de stations, waardoor er meer elektriciteit kan worden getransporteerd. Vervolgens is het nodig om een nieuw elektriciteitsverdeelstation te bouwen op de plek van het huidige station Olde Kaste. Het nieuwe station wordt naar verwachting eind 2024 in gebruik genomen. Met deze uitbreidingen kunnen ontwikkelingen in deze regio, zoals verduurzaming van woningen en elektrisch vervoer, doorgang blijven vinden in de toekomst.

Werkzaamheden

Tussen de elektriciteitsverdeelstations Doetinchem en Olde Kaste versterkt aannemer BAM de verbinding voor Liander. Voor de kabelverbinding zijn 54 gestuurde boringen nodig. Vanaf maandag 9 augustus tot eind dit jaar worden de werkzaamheden uitgevoerd. Het werk gaat gepaard met enige overlast voor gemotoriseerd verkeer; via bebording wijst de aannemer op het matigen van de snelheid. De omgeving wordt per fase geïnformeerd over de eventuele afsluitingen.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Een terugblik op de RES 1.0

Een terugblik op de RES 1.0

Dertig regio’s in Nederland werken intensief samen aan een concrete aanpak voor het opwekken van duurzame energie in 2 ...

Lees artikel