De RES 1.0 Holland Rijnland ingeleverd

De RES 1.0 Holland Rijnland ingeleverd

Vorige week leverden, na een proces van twee jaar, de 30 regio’s hun Regionale Energiestrategieën (RES) 1.0 op. In deze regio’s is samen met overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders en maatschappelijke organisaties bepaald waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden.

Liander aan tafel

Vanuit Liander zijn relatiemanagers en andere medewerkers vertegenwoordigd in stuurgroepen, adviesraden en werkgroepen van de RES’en die binnen het Liander verzorgingsgebied vallen. "Hier werken we als expert op het gebied van energie-infrastructuur mee aan de totstandkoming van de regionale plannen, waarbij we de mogelijkheden en uitdagingen van het aanbod schetsen in relatie tot het elektriciteitsnetwerk en toewerken naar een uitvoeringsprogramma dat haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar is", aldus Esmeralde van Vliet, relatiemanager binnen de RES-regio Holland Rijnland.

Terugblik op ontwikkeling RES 1.0 Holland Rijnland

Binnen Holland Rijnland is de situatie dat rond de gemeenten Leiden en Alphen weinig tot geen mogelijkheden zijn om grootschalige duurzame opwek in te passen in ons netwerk. Samen met de regio is eerder al een vraaggestuurd investeringsplan ontwikkeld om te voldoen aan de enorme vraag naar elektriciteit voor onder andere woningbouw, mobiliteit en industrie. Met dit investeringsplan alleen al neemt het netwerk met de helft toe de komende jaren en ligt er een fors pakket aan werkzaamheden. Stel je voor: het netwerk dat in 40 jaar tijd is ontwikkeld, moeten we binnen 5-10 jaar met de helft uitbreiden... Tegelijkertijd ligt er een forse duurzame opwekambitie binnen de regio. "We kwamen op zeker moment tot het inzicht dat meer investeringen voor 2030 gewoonweg niet realistisch zijn om gemaakt te krijgen, bovenop de investeringsagenda om te voldoen aan de vraagzijde. Dit komt mede door een tekort aan technici, materialen en lange doorlooptijden."

Lef om eerlijke boodschap af te geven

"We hebben aangegeven dat er tussen de te kiezen scenario’s zon-wind veel kostenverschillen zitten in miljoenen euro’s en we hebben vanuit de netimpactanalyse aanbevelingen gedaan om zon-wind meer in verhouding te brengen binnen het energiesysteem van 2030." De verhouding tussen opwek via zon en via wind is daarna opgenomen in de analyses en dan past de RES-ambitie in het elektriciteitsnetwerk dat in 2030 gereed is. Door de samenwerking zijn alle plannen integraal beoordeeld. Zo voorkomen we dat extra elektriciteitsstations moeten worden gebouwd met verdere oplopende kosten. "Hierbij hielp het dat de gemeenten binnen de RES Holland Rijnland al gewend zijn om met elkaar over moeilijke onderwerpen samen te werken, daarin al een toegewijde RES-coördinator hadden voor deze enorme opgave: burgemeester Liesbeth Spies gaf de ruimte om alle onderwerpen op de gesprekstafel van deze puzzel te brengen, zowel draagvlak, ruimte, als het belang van het slim en efficiënt inrichten van het energiesysteem. Heel veel dank en complimenten dus aan iedereen die heeft meegewerkt!"

Een blik vooruit

Het is een complexe puzzel geweest, de RES 1.0. Maar met een zeer compleet resultaat, met een heel sterke regionale warmtevisie, die de basis is voor verdere uitwerkingen in de RES 2.0. Er moeten per gemeente en provincie nadere locaties uitgewerkt worden. "Daarvan weten we nog niet zeker of marktpartijen en lokale energiecoöperaties hier ook daadwerkelijk oren naar hebben of bijvoorbeeld landeigenaren hun land voor willen vrijgeven. Dit alles moet ook nog eens goed in lijn zijn met de vorderingen van onze werkzaamheden. Want de uitvoering van de RES gaat net zo snel of traag als dat duurzame opwek aangesloten kan worden op het netwerk dat we aan het bouwen zijn. Dus daar moeten we bij betrokken blijven. Dat zal nog een hele klus worden."

Bekijk gerelateerd nieuws:

Update capaciteit elektriciteitsnet

Update capaciteit elektriciteitsnet

Op het elektriciteitsnet in Noord-Holland, Friesland en Gelderland zijn nieuwe knelpunten ontstaan. De maximale capacite ...

Lees artikel

Bouw elektriciteitsverdeelstation op Strandeiland van start

Bouw elektriciteitsverdeelstation op Strandeiland van start

Vandaag hebben de Amsterdamse wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid) en Daan Schut, ...

Lees artikel