Nieuw hoogspanningsstation verbindt Windplan Groen aan elektriciteitsnet

Nieuw hoogspanningsstation verbindt Windplan Groen aan elektriciteitsnet

In Dronten is officieel de bouwstart gevierd van Windplan Groen. De bouw van een onderstation (Liander/TenneT) en een transformatorstation van Windkoepel Groen vormen de inleiding tot realisatie van Windplan Groen met negentig windturbines.

Acht aangesloten windparken van Windplan Groen delen één aansluiting van 500 MW en hebben daarnaast gezamenlijk een privaat net (een Gesloten Distributie Systeem, GDS) opgericht. Dat GDS wordt aangesloten op het landelijk netwerk via het onderstation van Liander/TenneT.

Het GDS biedt ook derden kans om een aansluiting te krijgen op het landelijk netwerk. Naar verwachting zal in april 2022 het station met de netaansluiting gereed zijn.

Liander, TenneT en Windplan Groen hebben onderzoek gedaan naar verschillende varianten om de windparken aan te sluiten. Hierbij is gekeken naar de kosten, de maatschappelijke impact, het ruimtebeslag en de doorlooptijd. Uit het onderzoek bleek dat de combinatie van een GDS met een nieuw station ten oosten van Dronten de beste optie was. Het station komt tussen Biddinghuizen en Ketelhaven, bij de Hoge Vaart ter hoogte van Dronten.

Op de bouwlocatie nabij het Olsterpad is dus straks sprake van twee bouwwerken die op korte afstand van elkaar staan: het hoogspanningsstation van Liander dat in opdracht van Liander en TenneT wordt gerealiseerd en het transformatorstation van het GDS. In augustus dit jaar worden de eerste kabels gelegd.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Gemeenteraad Haarlemmermeer akkoord met locatie transformatorstation

Gemeenteraad Haarlemmermeer akkoord met locatie transformatorstation

De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft 27 mei 2021 ingestemd met definitieve locatie van een transformatorstation aan ...

Lees artikel

Update capaciteit elektriciteitsnet

Update capaciteit elektriciteitsnet

Op het elektriciteitsnet in Friesland, Gelderland en Noord-Holland zijn nieuwe knelpunten ontstaan. De maximale capacite ...

Lees artikel