Amsterdam en Liander vragen bedrijfsleven mee te denken over energiesysteem van toekomst

Amsterdam en Liander vragen bedrijfsleven mee te denken over energiesysteem van toekomst

De belasting van het elektriciteitsnet in Amsterdam groeit met een factor 3 tot 4,5 tot 2050. Dat komt onder andere door de groei van de stad, de energietransitie en de toenemende digitalisering van de samenleving. Dit staat in de nieuwe update van de Themastudie Elektriciteit Amsterdam, die vandaag is gepubliceerd. Om te zorgen dat de elektriciteitsvoorziening klaar is voor de toekomst, werken de gemeente Amsterdam en netbeheerder Liander nauw samen op het gebied van innovatie en het efficiënter gebruik van het elektriciteitsnet. Vanaf 19 april kunnen ondernemers meedenken over die innovatieve oplossingen.

Slimme oplossingen zijn hard nodig nu het steeds drukker wordt op het elektriciteitsnet. Door innovatie willen de gemeente Amsterdam en netbeheerder Liander samen onnodige, kostbare uitbreidingen van het elektriciteitsnet beperken en knelpunten op het net waar mogelijk voorkomen. Uit de Themastudie Elektriciteit Amsterdam (TSA) 2.0 blijkt onder meer dat flexibiliteit, het beter afstemmen van vraag en aanbod van elektriciteit gedurende de dag, de belasting van het net in de hoofdstad kan verminderen met maximaal 30%. Hierdoor is er minder uitbreiding nodig en ontstaan minder snel knelpunten.

Structurele verandering van het energiesysteem

Amsterdam blijft de komende jaren groeien en wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Steeds meer inwoners gaan over op elektrisch koken, verwarmen en rijden. Ook de industrie wordt aardgasvrij en datacenters willen zich vestigen in Amsterdam. Dit vraagt om een structurele verandering van ons energiesysteem. Daarom werken de gemeente Amsterdam en Liander binnen het programma Elektriciteit Voorziening Amsterdam (EVA) samen om te zorgen dat het netwerk klaar is voor de toekomst. Liander breidt het elektriciteitsnet in Amsterdam flink uit. In bijvoorbeeld de Nieuwe Meer, Bijlmer-Noord en aan de Karperweg worden bestaande elektriciteitsstations verzwaard. Voor de bouw van nieuwe stations in onder meer Strandeiland, het Havengebied en Noord is Liander met de gemeente in gesprek over geschikte locaties.

Marktconsultatie Amsterdam-West

Om de ontwikkelingen op het hoofdstedelijk elektriciteitsnet goed te kunnen faciliteren verkent Liander samen met de gemeente Amsterdam de mogelijkheden van een flexibel energiesysteem waarin vraag en aanbod van energie op elkaar worden afgestemd. Voor deze verkenning zetten de partijen een zogenaamde marktconsultatie uit. De vraag aan ondernemers om mee te denken over oplossingen is specifiek voor het Westelijk havengebied en het stedelijke gebied ten zuiden van de Haarlemmerweg. Door in een vroeg stadium het bedrijfsleven te vragen naar mogelijkheden op het gebied van vraag en aanbodsturing op het net hopen Liander en de gemeente Amsterdam de (piek)vraag naar vermogen te kunnen verminderen of verplaatsen.

In de periode tussen 19 april en 2 juni kunnen geïnteresseerde partijen zich inschrijven voor de marktconsultatie. Iedere partij, binnen én buiten Amsterdam, die kan bijdragen is welkom om zich in te schrijven. Op 28 april zal er een informatiebijeenkomst worden georganiseerd, meer informatie volgt op de websites van de gemeente en Liander. Geïnteresseerde partijen kunnen dan vragen stellen en verdere toelichting krijgen op de marktconsultatie.