In 2020 bijna 600 hennepkwekerijen opgespoord

In 2020 bijna 600 hennepkwekerijen opgespoord

In 2020 werden door netbeheerder Liander samen met de politie 587 hennepkwekerijen ontdekt waarbij sprake was van energiediefstal. Daarbij is 34,9 miljoen kilowattuur (kWh) illegaal stroom afgetapt. Dit is bijna net zoveel als jaarlijks door 10.000 huishoudens wordt verbruikt. Het aantal opgespoorde hennepkwekerijen in het verzorgingsgebied van Liander is iets lager dan het jaar daarvoor. Door de situatie rond het coronavirus konden gemeenten en politie samen met Liander minder onderzoek doen en opsporingsacties organiseren. Liander benadrukt dat het melden van vermoedens van een hennepkwekerij onverminderd van belang is. Zo worden onveilige situaties en onnodige maatschappelijke kosten voorkomen.

Brandgevaarlijk

Veel hennepkwekerijen maken gebruik van een illegale aansluiting op het elektriciteitsnet. Naast dat dit verboden is, zijn veel van deze aansluitingen ook amateuristisch aangelegd. Dit kan leiden tot zeer brandgevaarlijke en soms levensbedreigende situaties. Installaties die vaak wel tot 18 uur per dag aanstaan, hebben een grote kans op oververhitting met smeltende kabels, kortsluiting en elektrocutie tot gevolg. Zeker waar hennepkwekerijen in woonwijken zijn gevestigd worden omwonenden, die vaak van niks weten, in gevaar gebracht. Daarnaast kan energiediefstal leiden tot storingen waardoor de energielevering in gevaar komt.

Maatschappelijke kosten

Naar schatting zijn er totaal 30.000 hennepkwekerijen in Nederland waarvan ongeveer 8.000 in het werkgebied van Liander. Ieder jaar stelen eigenaren van deze kwekerijen 320 miljoen kilowattuur (kWh) aan elektriciteit van Liander. Dat is vergelijkbaar met het verbruik van 91.000 huishoudens. De schade loopt daarbij op tot ca. 14 miljoen euro per jaar. Liander wil energie voor iedereen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden. Dat is de primaire taak en maatschappelijke verantwoordelijkheid van de netbeheerder. Schade die wordt geleden door energiediefstal probeert Liander te verhalen op de veroorzakers. Wanneer dit niet lukt worden de kosten verwerkt in de energietarieven en draait uiteindelijk de maatschappij daar voor op.

Melden blijft belangrijk

Het opsporen van energiediefstal heeft een hoge prioriteit. Liander werkt daarbij intensief samen met gemeenten en de politie. De maatregelen met betrekking tot corona zorgden ervoor dat afgelopen jaar minder gezamenlijke acties tegen hennepteelt konden worden uitgevoerd. In 2021 wil Liander de samenwerking met gemeenten en politie verder versterken. Door meer kennis te delen met elkaar en te sturen op gezamenlijke signalen, kunnen we met elkaar meer hennepkwekerijen opsporen. De hulp van omwonenden is daarbij onmisbaar. Zij kunnen helpen met het signaleren van mogelijke locaties waar hennepteelt plaatsvindt. Liander roept daarom iedereen op om bij een vermoeden hiervan een melding te maken bij de politie (0900-8844) of bij Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Een hennepkwekerij is onder andere te herkennen aan een permanent vreemde geur rond het pand en warmte-uitstraling via de muren.

Regionale cijfers

Het aantal van 587 opgespoorde hennepkwekerijen is verdeeld over het verzorgingsgebied van Liander. Hieronder zijn de aantallen per provincie en per plaats (top 5) in het verzorgingsgebied van Liander weergegeven. In de provincie Zuid-Holland is Liander voor een deel actief als netbeheerder.

Aantal opgespoorde hennepkwekerijen in het verzorgingsgebied van Liander in 2020

  Aantal
Flevoland 62
Friesland 53
Gelderland 206
Noord-Holland 242
Zuid-Holland 24

 

Top 5 plaatsen van aantal opgespoorde hennepkwekerijen in het verzorgingsgebied van Liander in 2020

  Aantal
Amsterdam 114
Arnhem 48
Almere 38
Nijmegen 24
Apeldoorn 14

 

Bekijk gerelateerd nieuws:

Nieuw portaal biedt gemak aan grootzakelijke verbruikers bij congestie

Nieuw portaal biedt gemak aan grootzakelijke verbruikers bij congestie

GOPACS heeft een nieuw digitaal portaal toegevoegd aan het platform waarin zakelijke grootverbruikers en stroomproducent ...

Lees artikel

Update capaciteit elektriciteitsnet

Update capaciteit elektriciteitsnet

Op het elektriciteitsnet in Flevoland, Friesland, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland zijn nieuwe knelpunten ontst ...

Lees artikel