Liander start met grote uitbereiding elektriciteitsnet Noordoostpolder

Liander start met grote uitbereiding elektriciteitsnet Noordoostpolder

Netbeheerder Liander is gestart met een grote operatie om het elektriciteitsnet in de Noordoostpolder te verzwaren. De start hiervan vond plaats bij het elektriciteitsverdeelstation in Luttelgeest, met de wisseling van twee transformatoren. Door een toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle groei van het aantal zonneparken en zonnedaken moet de capaciteit van het elektriciteitsnet worden uitgebreid. De komende drie jaar legt Liander op verschillende plaatsen in de polder dikkere kabels en breidt het elektriciteitsstations uit.

Het Nederlandse elektriciteitsnet behoort tot de betrouwbaarste ter wereld maar raakt op steeds meer plekken vol. In de Noordoostpolder heeft de populariteit van zonnepanelen de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Al die groen opgewekte stroom moet over het net getransporteerd worden naar de verder gelegen verbruikers. Tegelijk is de vraag van zowel consumenten als het bedrijfsleven naar elektriciteit gestegen, waarvoor ook meer capaciteit van het net nodig is. Met name nieuwbouwwoningen vragen veel meer elektriciteit dan traditionele woningen aangesloten op het aardgasnet. Ook de opkomst van elektrisch rijden vraagt meer van het net. Hierdoor zit het elektriciteitsnet in de Noordoostpolder op steeds meer plaatsen vol en moeten met name grote producenten van zonnestroom langer wachten voordat zij hun stroom kunnen leveren aan het net.

Verbouwing Luttelgeest

De ontwikkelingen vragen om een complete herinrichting van het elektriciteitsnet in de Noordoostpolder. Op dit moment wordt de polder van elektriciteit voorzien vanuit de elektriciteitsstations in Emmeloord en Vollenhove. Het station in Luttelgeest is nu nog alleen in gebruik voor de energievoorziening van de glastuinbouw. De komende tijd wordt dit station verbouwd en geschikt gemaakt voor het leveren van een grotere hoeveelheid stroom. Daarmee kunnen ook andere delen van de Noordoostpolder vanuit Luttelgeest van stroom worden voorzien. De verbouwing is gestart met het vervangen van twee transformatoren van 66 megawatt door twee exemplaren van 80 megawatt. Ter vergelijking, 80 megawatt is de elektriciteit die wordt opgewekt met 160 voetbalvelden vol met zonnepanelen en het elektriciteitsverbruik van 50.000 huishoudens. De oude transformatoren uit Luttelgeest krijgen na een opknapbeurt een tweede leven in het elektriciteitsstation Oudehaske bij Heereveen.

Ook andere locaties aangepakt

Naast de werkzaamheden in Luttelgeest gaat Liander de komende jaren ook de stations in Emmeloord en Lemmer van meer capaciteit voorzien zodat ook zij extra stroom kunnen leveren aan de Noordoostpolder. Ook bouwt Liander nieuwe regelstations in Urk en Tollebeek. Door de hele polder wordt 155 kilometer aan nieuwe en dikkere kabels aangelegd om de hoeveelheid extra elektriciteit te kunnen transporteren. Naar verwachting rondt Liander de werkzaamheden begin 2024 af. In de Noordoostpolder ligt dan een robuust en toekomstbestendig elektriciteitsnetwerk.

Tussenoplossing

Producenten van zonnestroom die nog niet direct hun opgewekte stroom kunnen leveren aan het net komen op een wachtlijst te staan. Zo kan aan bestaande klanten de levering van elektriciteit en daarmee de betrouwbaarheid van het net worden gegarandeerd. Ondertussen werkt Liander aan innovaties en slimme oplossingen om producenten die op de wachtlijst staan toch al voor 2024 te kunnen aansluiten. Dit gebeurt onder andere door samen met hen afspraken te maken over het leveren van opgewekte zonnestroom zolang daar ruimte voor is op het net. Op zeer zonnige dagen, wanneer er een piek is in de productie, worden zij (deels) afgeschakeld van het net. Een automatische regeling zorgt er voor dat de hoeveelheid opgewekte energie die kan worden toegelaten op het net, niet wordt overschreden. Zo wordt steeds de maximaal beschikbare ruimte op het elektriciteitsnet benut en wordt deze optimaal gebruikt.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Update capaciteit elektriciteitsnet

Update capaciteit elektriciteitsnet

Op het elektriciteitsnet in Flevoland, Friesland, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland zijn nieuwe knelpunten ontst ...

Lees artikel

Liander bereidt zich voor op extreem winters weer

Liander bereidt zich voor op extreem winters weer

De komende dagen wordt extreem winters weer verwacht. Daarom neemt Liander maatregelen. Zo sluiten we vanaf maandag geen ...

Lees artikel