Energiesysteem laat zich niet opknippen, prioriteiten stellen is nodig

Energiesysteem laat zich niet opknippen, prioriteiten stellen is nodig

Samen met de andere Nederlandse netbeheerders pleit Liander voor planning en prioriteiten stellen in de energietransitie. Zo kunnen we de komende jaren op alle niveaus duidelijke keuzes maken voor ons toekomstig energiesysteem. Bijvoorbeeld door te bepalen welke infrastructuur we eerst, welke we later en welke we niet gaan aanleggen.

CTO Daan Schut van Alliander (waar netbeheerder Liander deel van uitmaakt) nam woensdag 27 januari namens de netbeheerders deel aan een Rondetafelgesprek over de Regionale Energiestrategieën (RES) in de Tweede Kamer.

Optimale balans zoeken

Daan Schut houdt dit pleidooi, namens Netbeheer Nederland, op basis van een position paper die opgesteld is in aanloop naar het rondetafelgesprek over de Regionale Energiestrategieën (RES’en). De RES’en vormen een belangrijk onderdeel van het totaalplan voor het toekomstige, klimaatneutrale energiesysteem. Regionale overheden zoeken daarbij een optimale balans tussen de opgave, het draagvlak, de publieke ruimte en een efficiënt systeem. Dat is een complexe opgave voor alle betrokken partijen. Daarom zijn binnen de RES’en de netbeheerders actief betrokken om een bijdrage te leveren aan een optimale uitkomst. Zij geven namelijk aan wat de consequenties van keuzes zijn.

“We moeten in de regio keuzes maken. Als netbeheerders zitten we daar al aan tafel, om onze kennis in te brengen. Maar ook om consequenties van keuzes duidelijk te maken. We moeten het uiteindelijk samen doen,” aldus Daan Schut.

Impact doorrekenen en zichtbaar maken

De RES’en worden gekenmerkt door een bottom-up proces. Daarbij gaat het over de regionale inpassing van wind en zon, en de verdeling van regionale warmtebronnen. Dat is een complex proces, waarin verschillende belangen een rol spelen. Netbeheerders rekenen de effecten van regionale keuzes door en maken daarmee de impact zichtbaar op de energie-infrastructuur. Daarmee kunnen regio’s toetsen wat de kosten worden en of plannen ook praktisch uitvoerbaar zijn.

Betaalbare energietransitie

Hoe beter we de netcapaciteit benutten, hoe minder nieuwe infrastructuur nodig is. En, hoe betaalbaarder en sneller de energietransitie gerealiseerd kan worden. Kosten, snelheid en ruimtebeslag zijn niet alleen voor de infrastructuur, maar óók voor het draagvlak belangrijke factoren.

Regionaal én nationaal coördineren cruciaal

Naast de RES’en zijn er meer programma’s die een belangrijke rol spelen bij de inrichting van het toekomstig energiesysteem. Denk bijvoorbeeld aan de uitwerking van de energiebehoefte voor de industrie (CES’en) en mobiliteit (NAL). Voor het doel van het Klimaatakkoord is deze indeling logisch. Eelke sector heeft namelijk een eigen reductiedoelstelling. Maar het energiesysteem laat zich niet opknippen. Daarom is een programma op nationaal én regionaal niveau cruciaal om de verschillende overheden en netbeheerders bij elkaar te brengen om samen de integrale afwegingen te maken. Het maken van keuzes en prioriteiten stellen is daarin belangrijk.

Op nationaal niveau kan het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) hierin een belangrijke rol spelen (op dit moment is de focus van de MIEK voornamelijk gericht op industrie). Op regionaal niveau is het logisch als ook de provincies een belangrijke rol spelen bij een op te richten Regionaal Programma Energie-infrastructuur.

Prikkels en spelregels nodig

Daarnaast pleiten de netbeheerders voor prikkels en spelregels voor alle betrokken partijen, die leiden tot efficiënt gebruik van het energiesysteem. Immers, op dit moment betaalt alleen de verbruiker de rekening van aanpassing en uitbreiding van de energie-infrastructuur. Maar voor een betaalbaar energiesysteem moeten alle partijen bijdragen aan de kosten.

Ga hier naar het Rondetafelgesprek Regionale Energiestrategieën.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Bouw van start voor nieuw transformatorstation Oosterhout

Bouw van start voor nieuw transformatorstation Oosterhout

Nijmegen Noord is een gebied dat volop in ontwikkeling is. In korte tijd zijn er veel woningen en andere voorzieningen g ...

Lees artikel

Update capaciteit elektriciteitsnet

Update capaciteit elektriciteitsnet

Op het elektriciteitsnet in Flevoland, Friesland, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland zijn nieuwe knelpunten ontst ...

Lees artikel