Bouw van start voor nieuw transformatorstation Oosterhout

Bouw van start voor nieuw transformatorstation Oosterhout

Nijmegen Noord is een gebied dat volop in ontwikkeling is. In korte tijd zijn er veel woningen en andere voorzieningen gebouwd. Hierdoor is de vraag naar elektriciteit flink gestegen. Het huidige transformatorstation, dat aan stadsdeel Oosterhout elektriciteit levert, zit aan de maximale capaciteit. Daarom werken TenneT en Liander, in overleg met gemeente Nijmegen, aan een nieuw transformatorstation. Dat station zal naar verwachting in 2023 klaar zijn.

Ook de komende jaren breidt het gebied nog uit met een aantal windmolens, zonneweides en zo'n 3.000 tot 3.500 extra woningen. Dat betekent dat de vraag naar elektriciteit nog verder zal toenemen. Hierdoor groeit de vraag naar elektriciteit in Nijmegen-Noord.

Start bouw

Op dit moment wordt het bouwterrein ingericht, naast bedrijvenpark 15, vlak bij de A15 en de Rietgraaf. Hiervoor wordt een bouwweg aangelegd en worden er bouwketen geplaatst. Vanaf half februari starten de graafwerkzaamheden. TenneT bouwt een open schakeltuin met tien 150 kV-velden en Liander bouwt een gesloten 150/20 kV-station met drie vermogenstransformatoren. Deze transformatoren worden aan drie zijden omsloten en zijn onderdeel van het gebouw. Het transformatorstation wordt totaal ongeveer 60 bij 150 meter groot, op een terrein van zo’n drie hectare dat landschappelijk wordt in- en aangekleed.

Verkabelen

TenneT heeft daarnaast het voornemen om een hoogspanningslijn onder de grond te brengen (verkabelen). Het gaat om de hoogspanningslijn die loopt van sportpark Nieuw Balveren naar het nieuwe transformatorstation. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2021 een ontwerpbestemmingsplan hierover ter inzage komt te liggen.

Artikel Gelderlander

Woensdag 20 januari schreef De Gelderlander over hoe de grote stroomtekorten bij Park 15 worden opgelost. Lees het artikel hier.

Meer informatie

Meer Informatie over de werkzaamheden en andere informatie over het project is te vinden op www.liander.nl/nijmegen-noord en www.tennet.eu/oosterhout.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Aandeel groen gas toegenomen met 32 procent

Aandeel groen gas toegenomen met 32 procent

In 2020 is 32% meer groen gas ingevoed in het gasnet van Liander ten opzichte van 2019. Groen gas is de duurzame variant ...

Lees artikel

Energiesysteem laat zich niet opknippen, prioriteiten stellen is nodig

Energiesysteem laat zich niet opknippen, prioriteiten stellen is nodig

Samen met de andere Nederlandse netbeheerders pleit Liander voor planning en prioriteiten stellen in de energietransitie ...

Lees artikel