Aandeel groen gas toegenomen met 32 procent

Aandeel groen gas toegenomen met 32 procent

Groen gas installatie

In 2020 is 32% meer groen gas ingevoed in het gasnet van Liander ten opzichte van 2019. Groen gas is de duurzame variant van aardgas. Het is een oplossing voor het duurzaam verwarmen van woningen.

Positieve gestage groei

In 2019 werd in totaal 41,6 miljoen m3 groen gas ingevoed in het gasnet van Liander. In 2020 is dat 55 miljoen m3.  Dat is een stijging van 32%. De gestage stijging van de invoeding van groen gas is positief. Groen gas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar. Dat betekent dat het kan worden gebruikt zonder belasting op het milieu. Bij de verbranding van aardgas wordt CO2 uitgestoten. Terwijl groen gas wordt geproduceerd met natuurlijke energiebronnen zoals tuinafval en koeienmest. Daarmee gaan we de CO2 uitstoot tegen. Lees er meer over in ons Jaarverslag: Groen gas - Alliander verslagen.

Toename producenten groen gas

Het aandeel groen gas is nog bescheiden, maar groeit flink. Met de hoeveelheid groen gas die in Nederland in 2020 werd geproduceerd, kunnen  150.000 huishoudens een jaar lang van duurzaam gas worden voorzien (bij een gemiddeld gebruik van een Nederlands huishouden dat ongeveer 1.300 kuub per jaar is). In Nederland zijn nu 57 producenten van groen gas actief. Dit zijn bijvoorbeeld agrariërs, die via vergisting mest omzetten in duurzame energie. Maar ook grote voedsel verwerkende partijen waarbij afvalresten vergist worden tot groen gas.

Groen gas gebruik neemt nog geen vlucht

Groen gas speelt nog een kleine rol op de totale hoeveelheid gas dat door de energienetten van Liander gaat. Het totale geschatte gasverbruik over 2020 is ruim 6200 miljoen m3. Het invoedvolume aan groen gas is 0,9% hiervan. Groen gas is één van de duurzame alternatieven voor aardgas. Het klimaatakkoord beschrijft om 2000 miljoen m3 groen gas in 2030 te produceren. Een significant deel van de woningen moet dan ook in de toekomst met groen gas verwarmd worden. Dit is mede noodzakelijk omdat niet alle woningen in 2030 al geschikt zijn voor een duurzaam alternatief als een warmtenet of een all electric oplossing.

In tegenstelling tot de groei van duurzame opwek van elektriciteit, heeft groen gas nog geen vlucht genomen. Doordat steeds meer huishoudens en bedrijven van aardgas overstappen op duurzame elektrische alternatieven, neemt het elektriciteitsverbruik wel toe. Liander breidt daarom het elektriciteitsnetwerk uit en past slimme oplossingen toe. Door het bestaande gasnetwerk voor duurzame gassen te gebruiken, kunnen we de energietransitie versnellen.

Groen gas booster

Liander zet zich met andere partijen actief in om het groen gas-potentieel te realiseren. Dat doen we door innovaties zoals de groen gas booster, ondersteuning van de Routekaart Groen Gas en de rol van groen gas in de ontwikkeling van Regionale Energie Strategieën (RES’sen) en transitievisies warmte van regionale overheden.

Anne Klaas Jellema, directeur Asset- en Productmanagement Liander: “Wij stimuleren als netbeheerder groen gas door extra netkoppelingen te leggen. Door netkoppelingen wordt het verspreidingsgebied van groen gas groter. Dit is met name in de zomer van belang als er weinig afname is terwijl de productie een continu proces is. Daarnaast hebben we dit jaar de eerste groen gas booster in gebruik genomen. Een groen gas booster brengt het gas van het lage naar een hoge druk niveau. Eigenlijk zet de booster het gas van het landweggetje, waar weinig afname is, naar de Rijksweg over waar veel gas wordt gebruikt. De booster is een innovatie van Liander. We zijn daarmee de eerste die een twee richting verkeer creëert op het gas netwerk. “

Klimaatakkoord doel voor groen gas onder voorwaarden haalbaar

Liander ziet een belangrijke rol voor duurzame gasvormige energiedragers, zoals groen gas en waterstof. De startanalyse aardgasvrije buurten van Planbureau voor de Leefomgeving en de Routekaart Groen Gas van het ministerie van EZK onderschrijven de grote behoefte aan groen gas in 2030. Onderzoek van Netbeheer Nederland laat zien dat de ambitie van 2 miljard kuub aan groen gas, mits er flink wordt ingezet op innovaties en ondersteunend beleid, onder voorwaarden haalbaar is. Zo zijn onder meer innovaties in vergistings- en vergassingsinstallaties nodig, beleidsmaatregelen zoals een bijmengverplichting voor groen gas en moet er gewerkt worden om de sociale acceptatie van groen gas te waarborgen.

“Om de beoogde vlucht te realiseren zijn naast onze innovatieve oplossingen stimulering aan de vraagzijde nodig. Om de sterke groei naar 2000 miljoen kuub te halen die het rijk wenst in het klimaatakkoord moet er stimulering komen aan de vraagzijde. Dat zou kunnen door een administratieve “bijmengverplichting”. Net als tankstations verplicht een percentage biodiesel moeten verkopen zou je de leveranciers kunnen verplichten een minimaal percentage groen gas te verkopen. “ aldus Anne Klaas Jellema. 

Bekijk gerelateerd nieuws:

Aardgasloze nieuwbouw in 2020 boven de 85%

Aardgasloze nieuwbouw in 2020 boven de 85%

In 2020 werd 87% van de nieuwbouwwoningen aangevraagd zonder gasaansluiting. In het laatste kwartaal van 2020 liep het a ...

Lees artikel

Bouw van start voor nieuw transformatorstation Oosterhout

Bouw van start voor nieuw transformatorstation Oosterhout

Nijmegen Noord is een gebied dat volop in ontwikkeling is. In korte tijd zijn er veel woningen en andere voorzieningen g ...

Lees artikel