Gezamenlijk onderzoek naar zonnepanelen langs A6

Gezamenlijk onderzoek naar zonnepanelen langs A6

De gemeenten Dronten en Lelystad, de provincie Flevoland, netbeheerder Liander en het Rijk verkennen samen de mogelijkheden voor de opwek van energie door zonnepanelen langs en in de middenberm van de snelweg A6 vanaf aansluiting Almere-Oostvaarders tot de Ketelbrug.

De partijen gaan onderzoeken hoe deze gronden ingezet kunnen worden voor de opwek van duurzame energie en met welke aspecten rekening gehouden moet worden. Er wordt onder andere gekeken naar de financiële haalbaarheid, de verkeersveiligheid, landschappelijke inpassing en ecologie. Daarnaast is Liander aangesloten om de impact van de duurzame opwek op ons elektriciteitsnet in beeld te brengen.

De resultaten van het onderzoek worden in de zomer van 2021 verwacht. Vervolgens besluiten provincie, gemeenten en Liander of er een vervolg komt. Bij een akkoord worden de resultaten van de verkenning verder uitgewerkt.

Bijeenkomsten

Op dinsdagavond 1 december en 8 december worden er digitale bijeenkomsten georganiseerd over de mogelijkheden van zonnepanelen langs de A6 in de gemeenten Lelystad en Dronten. Wilt u daaraan deelnemen? Dan kunt u zich hier aanmelden.

Klimaatakkoord

Om actief bij te dragen aan de energietransitie in Nederland zijn Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gestart met het pilotprogramma ‘Hernieuwbare energie op rijksgrond’.

Een onderdeel van het Klimaatakkoord is dat in 2030 35 terawattuur (TWh) elektriciteit uit hernieuwbare bronnen moet komen. Ook de provincie Flevoland ambieert in de Regionale Energie Strategie (RES) Flevoland bij te dragen aan de doelstellingen in het Klimaatakkoord.

Hernieuwbare energie op rijksgrond

Binnen dit pilotprogramma verkent het Rijk samen met gemeenten, provincie en netbeheerder hoe rijksgrond zo optimaal mogelijk en met maatschappelijk draagvlak kan worden ingezet voor het opwekken van duurzame energie. Dit gebeurt op meerdere locaties in Nederland. De A6 als hoofdader van Flevoland is één van die locaties.

Meer informatie over de verkenning is te vinden op de website over verkenning A6 zon Lelystad Dronten.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Veel aandacht voor innovaties bij webinar over transportschaarste

Veel aandacht voor innovaties bij webinar over transportschaarste

Op woensdagavond 25 november organiseerde Liander een webinar over transportschaarste in de gemeente Schagen (Noord-Holl ...

Lees artikel