aardgasvrij energietransitie

Stap voor stap de overstap naar aardgasvrij

Stap voor stap de overstap naar aardgasvrij

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kent aan 19 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een wijk. Daarvan vallen 8 wijken in het verzorgingsgebied van Liander. Goed nieuws! Want met deze proeftuinen kunnen we samen leren hoe we stap voor stap de overstap maken van aardgas naar duurzame alternatieven.

Het gaat om de gemeenten Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Doesburg, Hilversum, Lingewaard, Nijmegen en Opsterland. De proeftuinen zijn bedoeld om te leren hoe samen met bewoners, bedrijven, vastgoedeigenaren, woningcorporaties, netbeheerders, energieleveranciers en andere betrokken partijen een bestaande woonwijk succesvol aardgasvrij gemaakt kan worden. Gemeenten in Nederland konden tot 1 juli voor een wijk een plan indienen. In totaal zijn 19 wijken geselecteerd uit 71 ingediende voorstellen. 

Samen leren

Monique Hoogwijk, programmamanager gebouwde omgeving bij Liander is blij met de acht wijken in het verzorgingsgebied van Liander. “Deze proeftuinen zijn ontzettend belangrijk om te leren hoe we samen een bestaande wijk aardgasvrij kunnen maken. De vervangingsopgave van aardgas naar een alternatieve duurzame warmteoplossing is groot en complex. De grootste uitdaging is het maken van slimme systeemkeuzes in de ontwerpfase, zodat iedereen in de toekomst ook de juiste warmtevoorziening heeft, niet teveel betaalt, de straat niet steeds opnieuw open moet en we de schaarse arbeidscapaciteit kunnen inzetten. We helpen de gemeenten daar graag bij. Met elkaar moeten we ervoor zorgen de we meeste kosteneffectieve aanpak hanteren en de realisatie met alle partners soepel verloopt”.  

Regierol gemeenten

In de proeftuinwijken is de regierol van de gemeenten belangrijk. Zowel regie op de keuze van de alternatieven, de financiële en technische uitwerking, de betrokkenheid van de bewoners als ook de coördinatie op de realisatie met alle ketenpartners.

Duurzame energievoorziening

Liander zoekt actief de samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, bewoners, marktpartijen en andere belanghebbenden. We helpen beslissingen te nemen over een nieuwe duurzame energievoorziening om zo samen een vlotte uitvoering te realiseren. Bijvoorbeeld door onze kennis over bestaande netten, over mogelijke warmtealternatieven en de technische en financiële consequenties van die alternatieven in te brengen.

Bekijk gerelateerd nieuws: