Transportindicatie weer verplicht bij aanvragen SDE++-subsidie

Transportindicatie weer verplicht bij aanvragen SDE++-subsidie

Vanaf 26 oktober kunnen producenten van groene stroom bij Liander online een aanvraag indienen voor een transportindicatie. Deze verklaring hebben producenten nodig om aanspraak te kunnen maken op de Subsidieregeling voor Duurzame Energie (SDE++).

De transportindicatie is een verklaring van de netbeheerder die aangeeft dat het elektriciteitsnet op het moment van aanvragen voldoende capaciteit biedt voor duurzame opwekprojecten. De controle draagt eraan bij dat subsidie wordt verstrekt aan projecten waar het elektriciteitsnet onvoldoende capaciteit biedt. Hierdoor wordt de slagingskans van projecten die subsidie ontvangen groter.

Geen garantie

Liander geeft alleen transportindicaties af voor gebieden waar voldoende ruimte op het elektriciteitsnet is. De verklaring biedt echter geen garantie dat het aangevraagde vermogen in de toekomst beschikbaar is. Tussen de aanvraag van de transportindicatie, de toekenning van de subsidie door de Rijksdienst Ondernemend Nederland en de opdrachtverstrekking aan Liander bevindt zich een flinke tijd. In deze tussenliggende periode kunnen er nieuwe duurzame opwekprojecten in een gebied worden gerealiseerd. Daardoor kan het elektriciteitsnet hier alsnog zijn maximale capaciteit hebben bereikt. In dat geval moeten producenten die een verklaring hebben ontvangen wachten met terugleveren van stroom totdat Liander het net heeft uitgebreid of andere oplossingen heeft ingezet.

Gebieden met onvoldoende netcapaciteit

Een transportindicatie aanvragen voor een project in een gebied waar het elektriciteitsnet de grenzen van zijn capaciteit al heeft bereikt? Dat kan. Als netbeheerder toetsen we dan of er binnen de termijn waarop de aansluiting voor een zonne- of windpark wordt aangevraagd capaciteit op het net vrijkomt. Op deze kaart is te zien waar ons elektriciteitsnet (bijna) geen capaciteit meer biedt.

Najaarsronde

De najaarsronde voor SDE++ regeling gaat open op 24 november en sluit op 17 december. In totaal wordt er 5 miljard euro aan subsidie beschikbaar gesteld. Op de website van de Rijksdienst Ondernemend Nederland is meer informatie te vinden.

Bijna 900 miljoen investeren in energienetten

Door de snelgroeiende vraag van zonneparken om groene stroom terug te leveren raakt het elektriciteitsnet op steeds meer plekken vol. Waar een zonnepark binnen een jaar operationeel kan zijn, kan de uitbreiding van een elektriciteitsverdeelstation dat de opgewekte stroom verwerkt 5 tot 8 jaar in beslag nemen. Dat komt met name door lange vergunningsprocedures. Daarnaast heeft Liander te maken met een chronisch tekort aan technici. Om aan de vraag te voldoen breiden we op veel plekken het net uit of ontwikkelen slimme oplossingen. Alleen in 2020 investeren we al bijna 900 miljoen euro in onze energienetten.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Update knelpunten op elektriciteitsnet Liander

Update knelpunten op elektriciteitsnet Liander

Op het elektriciteitsnet van Liander in Gelderland en Noord-Holland zijn nieuwe knelpunten ontstaan. De capaciteit van h ...

Lees artikel