Update Klantbedieningsstrategie 

Partners - Update Klantbedieningsstrategie 

Het portaal voor servicevragen over Marktfacilitering, partnersinenergie.nl, is nu volledig opengezet voor alle leveranciers en ODA-partijen. De pilot voor de instap van Programmaverantwoordelijken en Meetverantwoordelijken in het portaal loopt inmiddels. Nog even en dan kunnen alle Marktpartijen via 1 ingang hun vragen stellen aan de Regionale Netbeheerders.

Marktpartijen stellen steeds meer vragen via partnersinenergie.nl

Sinds de ingebruikname van partnersinenergie.nl is het aantal vragen van de Marktpartijen dat rechtstreeks binnenkomt bij Liander en de andere RBN’s (per e-mail, chat, telefonie) al behoorlijk afgenomen. Als alle partners via partneresinenergie.nl gaan werken, is het doel dat alle vragen via het portaal gesteld worden, dus niet meer via de afzonderlijke Regionale Netbeheerders. 

Nieuwe meetmethode klanttevredenheid

Op onze partnersinenergie portaal meten we op dit moment al de klanttevredenheid voor alle RNB’s die ingestapt zijn aan de hand van de CES (Customer Effort Score, waarbij wordt gemeten hoeveel moeite een klant moet doen om te vinden wat hij zoekt). Dit betekent dat de bestaande klanttevredenheid meting (NES-metingen) via de kanalen van Liander binnenkort komt te vervallen. Met de CES meting is er overeenstemming gekomen hoe we eenduidig klanttevredenheid meten en zijn we samen aan de slag om de serviceverlening richting partners te verbeteren.

Roadmap Klantbedieningsstrategie

De komende maanden wordt de positionering van het portaal gemaakt, zodat voor iedereen duidelijk is hoe dit zich onderscheidt in de branche. Ook de optimalisering van het portaal wordt verder vormgegeven, waaronder copy, beeld en nieuws. Daarnaast wordt de gezamenlijke kanaalstrategie verder geïmplementeerd. Er wordt een berichtenbox ontworpen (een functionaliteit waarbij marktpartijen onderling (dus niet van- of aan netbeheerders) ook berichten aan elkaar kunnen verzenden en ontvangen. En er wordt een leerlus ingericht waarbij we starten met operationele KPI’s voor de servicevragen en klanttevredenheidsmetingen.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Neerijnen eerste regio waar Liander congestiemanagement inzet

Neerijnen eerste regio waar Liander congestiemanagement inzet

Door de sterk groeiende vraag naar elektriciteit heeft het elektriciteitsnet in de Betuwse regio Neerijnen de grenzen va ...

Lees artikel

Update knelpunten op elektriciteitsnet Liander

Update knelpunten op elektriciteitsnet Liander

Op het elektriciteitsnet van Liander in Gelderland en Noord-Holland zijn nieuwe knelpunten ontstaan. De capaciteit van h ...

Lees artikel