Liander realiseert extra kabel in Nijmegen-Noord

Liander realiseert extra kabel in Nijmegen-Noord

In Nijmegen-Noord is netbeheerder Liander gestart met de aanleg van een extra elektriciteitskabel van Bemmel naar bedrijventerrein Park 15. Door de snelle groei van bedrijven en de forse toename van het elektriciteitsgebruik in het gebied is al het beschikbare elektrisch vermogen vergeven. Deze kabel zorgt er voor dat Liander 34 aanvragen naar extra vermogen kan toelaten op het net.

Het Nederlandse elektriciteitsnet behoort tot de betrouwbaarste ter wereld. Liander heeft als netbeheerder de taak om het net te onderhouden en ontwikkelen. Dit doen we vanuit het maatschappelijk belang om energie voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden. De toename van de vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne-energie zorgen ervoor dat het druk is op het elektriciteitsnet.

Nijmegen-Noord ontwikkelt zich in hoog tempo. De Waalsprong is een wijk die volop in ontwikkeling is, in korte tijd zijn er duizenden woningen gebouwd. Ook is er een groot bedrijventerrein gerealiseerd, Park 15. Dit vraagt meer vermogen dan Liander had voorzien. Windpark Nijmegen-Betuwe is ontwikkeld en er zijn nieuwe windmolens en zonneweides gepland, waardoor er ook meer elektriciteit wordt terug geleverd. Hierdoor zit het elektriciteitsverdeelstation in Nijmegen-Noord, ondanks eerder genomen maatregelen, aan zijn maximale capaciteit.

Uitbreiden en innoveren

Om te zorgen voor meer ruimte op het elektriciteitsnet in Nijmegen-Noord, werkt Liander aan de realisatie van een nieuw elektriciteitsverdeelstation in Nijmegen-Noord. Dit is naar verwachting in 2023 klaar.

In de tussentijd werkt Liander continu aan innovaties om toch meer klanten op het elektriciteitsnet toe te laten. Zo heeft Liander eind 2018 een flexibiliteitsmarkt geïntroduceerd waarin vraag en aanbod van energie flexibel op elkaar worden afgestemd. Dit kan door ondernemers te interesseren het verbruik van elektriciteit tegen een vergoeding te verplaatsen naar een ander moment. Ook kan energie tijdelijk worden opgeslagen. Zo kunnen pieken in het elektriciteitsnet worden voorkomen. De flexibiliteitsmarkt in Nijmegen-Noord functioneert goed, maar levert onvoldoende flexibel vermogen om het groeitempo van het bedrijventerrein bij te benen.

Wachtlijst

Om de periode tot de komst van het nieuwe station te overbruggen komt er ook een extra kabel van onderstation Bemmel naar Park15. Regiomanager Frieke Ortmans: “Door de extra vermogens die erbij komen in het gebied, kunnen we tientallen klanten voorzien van de gevraagde vermogens. Deze klanten hadden een transportbeperking, wat betekent dat ze niet over het door hun gewenste vermogen kunnen beschikken, totdat ons elektriciteitsnet is uitgebreid. We zijn blij dat we deze klanten nu kunnen helpen. De extra vermogens die we erbij krijgen zijn echter niet voldoende om alle aanvragen te honoreren. Om deze reden blijven we werken met een wachtlijst en is het belangrijk dat klanten zich tijdig bij ons melden als ze plannen hebben om meer elektriciteit te gebruiken of op te wekken.”

Bekijk gerelateerd nieuws:

Liander en Vitens samen aan de slag in 11 gemeenten

Liander en Vitens samen aan de slag in 11 gemeenten

Netbeheerder Liander en drinkwaterbedrijf Vitens starten in Nijmegen met het vervangen van gas- en waterleidingen. Verde ...

Lees artikel

Liander: ruim 800 keer brandweer ingeschakeld voor graafschade

Liander: ruim 800 keer brandweer ingeschakeld voor graafschade

Netbeheerder Liander heeft het afgelopen jaar 810 keer de brandweer ingeschakeld naar aanleiding van meldingen van schad ...

Lees artikel