Liander maakt elektriciteitsnet in Haarlem klaar voor de toekomst

Liander maakt elektriciteitsnet in Haarlem klaar voor de toekomst

Netbeheerder Liander breidt de komende jaren het elektriciteitsnet in de gemeente Haarlem uit. Hiermee is het net straks klaar voor de toenemende vraag naar stroom en de opmars van zonne-energie. Op 31 juli werd een nieuwe stap gezet in de uitbreiding: op het elektriciteitsverdeelstation in Schalkwijk werd een joekel van een nieuwe transformator geplaatst.

Net zoals elders in het land neemt ook in de gemeente Haarlem de vraag naar elektriciteit toe. Onder meer industrie, nieuwbouwwoningen met warmtepompen en elektrische voertuigen gaan flink meer stroom vragen. De verwachting is dat rond 2050 de stroomvraag is verdubbeld. Om dit op te vangen breidt Liander het elektriciteitsnet in de gemeente Haarlem de komende jaren uit.

Vernieuwing

Al in 2017 zette Liander de eerste stappen voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet. De netbeheerder begon met de vernieuwing van het elektriciteitsverdeelstation in Schalkwijk. Het station zorgt ervoor dat zo’n 20.000 huishoudens van stroom worden voorzien. De vernieuwing is ook nodig omdat het station er al sinds eind jaren ’60 staat. 

Transformator

Op 31 juli zette Liander weer een nieuwe stap in de uitbreiding van het net. De laatste van twee joekels van transformatoren werd in het verdeelstation in Schalkwijk gehesen. De transformator heeft een vermogen van 40MVA en kan hiermee zo’n 33.000 huishoudens van stroom voorzien. Hiermee is het station voorbereid op een forse groei in vraag naar stroom. Bekijk onderstaande video voor de plaatsting van de transformator. 

 

 

Omgeving

Tot en met 2021 werkt Liander aan de vernieuwing van het verdeelstation Schalkwijk. Delen van het station worden gesloopt en weer opnieuw gebouwd. Het station is omringd door een woonwijk en basisschool. De netbeheerder informeert de wijkbewoners en het schoolbestuur steeds over de werkzaamheden. Verder krijgt het station een zodanige kleur en beplanting dat het goed wordt ingepast in zijn omgeving.

10kV net

Om het elektriciteitsnet toekomstvast te maken vernieuwt Liander niet alleen het verdeelstation. Als enige gemeente in het voorzieningsgebied van Liander beschikt Haarlem nog over een zogenaamd 6kV net. Dit net wordt tussen 2021 en 2024 opgewaardeerd naar een 10kV net en heeft dan bijna eens zoveel capaciteit. Voor de verzwaring worden in de gemeente Haarlem zo’n 280 transformatoren in transformatorhuisjes vervangen.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Sluit zonneparken aan op 75% van hun piekcapaciteit

Sluit zonneparken aan op 75% van hun piekcapaciteit

Liander pleit ervoor om zonneweides aan te sluiten op 75% van hun piekcapaciteit. Zo kunnen we meer producenten van groe ...

Lees artikel

Friesland krijgt slimme openbare verlichting

Friesland krijgt slimme openbare verlichting

In Friesland wordt de komende periode een nieuw systeem in gebruik genomen om de straatverlichting meer flexibel te kunn ...

Lees artikel