Elektriciteitsnet regio Holland Rijnland wacht flinke verbouwing

Elektriciteitsnet regio Holland Rijnland wacht flinke verbouwing

Liander heeft een studie uitgevoerd om vroegtijdig inzicht te krijgen in de impact van de ontwikkelingen in Holland Rijnland op het elektriciteitsnet. Uit de studie is gebleken dat er de komende jaren diverse knelpunten op het elektriciteitsnet ontstaan.

De knelpunten ontstaan door onder meer de regio-brede nieuwbouwambitie, het verduurzamen van mobiliteit, komst van wind- en zonneparken en het verduurzamen van bedrijventerreinen. We werken samen met de betrokken gemeenten aan plannen om het elektriciteitsnet in de regio de komende jaren flink uit te breiden en zo de economische groei en energietransitie te faciliteren. 

Ruimte

Arjan de Ruijter, regio lead Zuid-Holland bij Liander: “Om de uitbreidingen goed en zo snel mogelijk te realiseren en daarmee de plannen van de regio te kunnen faciliteren zijn we goed in overleg met de gemeenten. Samen kijken we naar oplossingen voor de fysieke ruimte die nodig is voor de uitbreiding van het net in de regio. Dit betreft zowel ruimte boven de grond voor bijvoorbeeld elektriciteitsverdeelstations, maar ook onder de grond voor kabels.”

Knelpunten

Het elektriciteitsnetwerk in Holland Rijnland bestaat uit drie grote elektriciteitsverdeelstations (150 kilovolt) en vijftien kleinere stations (50kV). Op basis van de scenariostudie verwachten we dat, wanneer er geen maatregelen genomen worden, bij negen van de kleinere elektriciteitsverdeelstations binnen vijf jaar alle capaciteit vergeven is en er een knelpunt ontstaat. Voor de overige zes 50kV-stations wordt verwacht dat ze binnen 5 tot 10 jaar vol raken.  Daarnaast blijkt uit de scenariostudie dat er waarschijnlijk een extra groot elektriciteitsverdeelstation (150 kV) nodig is in Leiden-Oost om de regio van voldoende stroom te kunnen blijven voorzien. Dit betekent dat bedrijven die zich in de regio willen vestigen of meer capaciteit willen, moeten wachten tot het elektriciteitsnet is uitgebreid. Dit kan enkele jaren duren, omdat procedures en vergunningstrajecten veel tijd in beslag nemen.

Samen werken aan een duurzame energievoorziening voor de toekomst

Om het elektriciteitsnet uit te kunnen breiden hebben we op korte termijn op meerdere plaatsen fysieke ruimte nodig voor de bouw van een aantal kleine elektriciteitsverdeelstations (50kV) en waarschijnlijk één groot station (150kV). De Ruijter: “Dit vraagt om keuzes die goed zijn voor de totale energievoorziening, waarbij met alle belangen rekening gehouden wordt. Zo ontwerpen we samen met de gemeenten een nieuwe, duurzame energievoorziening voor de toekomst. Door het energiesysteem zo optimaal mogelijk te gebruiken, houden we de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk.”

Meer weten? Lees hier de studie.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Aardgasvrije nieuwbouw neemt verder toe

Aardgasvrije nieuwbouw neemt verder toe

In het tweede kwartaal van 2020 werden 8.019 (84%) nieuwbouwwoningen in het verzorgingsgebied van Liander zonder aardgas ...

Lees artikel

Campagne wijst woningeigenaren en kleine bedrijven op verplicht registreren zonnepanelen

Campagne wijst woningeigenaren en kleine bedrijven op verplicht registreren zonnepanelen

De gezamenlijke netbeheerders starten vandaag een campagne om woningeigenaren en kleine bedrijven te wijzen op de verpli ...

Lees artikel