Nieuwe update knelpunten op elektriciteitsnet

Nieuwe update knelpunten op elektriciteitsnet

De afgelopen twee weken zijn een aantal nieuwe knelpunten op het elektriciteitsnet van Liander ontstaan. De capaciteit van het net is hier (bijna) bereikt. Vrijwel alle knelpunten bevinden zich in Friesland.

Als netbeheerder werken wij aan het energienet van vandaag en morgen. De toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne- en windenergie zorgen ervoor dat het elektriciteitsnet op steeds meer plaatsen vol raakt. Daarom investeren wij volop in de uitbreiding van het net. Dat kost veel tijd, onder meer door lange vergunningstrajecten. Ook passen wij slimme oplossingen om het net zo optimaal mogelijk te benutten.  

Kleurcodes

Elke twee weken geven wij op onze website een update van de knelpunten op het elektriciteitsnet. Daarbij definiëren wij afhankelijk van de beschikbare capaciteit van het elektriciteitsnet transparante, gele, oranje en rode gebieden.

 • Transparant: het knelpunt op het elektriciteitsnet is opgelost.
 • Geel: er is nog beperkt capaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar.
 • Oranje: er is geen capaciteit op het net beschikbaar. Wij doen hier onderzoek naar oplossingen om meer ruimte op het net te creëren.
 • Rood: er is geen capaciteit meer beschikbaar op het elektriciteitsnet. Wij hebben hier onderzoek gedaan naar mogelijkheden van congestiemanagement, het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod van elektriciteit. Deze mogelijkheid biedt geen uitkomst.

Update knelpunten

Onderstaand het overzicht van (opgeloste) knelpunten. Het beperkte netcapaciteit geldt steeds voor een deel van de plaats. Meer weten over deze gebieden? Klik dan op de provincienaam.

Transparant

Friesland

 • Heerenveen (verbruik en opwek).
 • Grouw (verbruik).  

Oranje

Friesland

 • Ureterp (opwek)

Rood

Flevoland

 • Lelystad (opwek)

Friesland

 • Anjum (opwek)
 • Damwoude (opwek)
 • Drachten (verbruik)
 • Harlingen (opwek)
 • Heerenveen (verbruik)
 • Leeuwarden (3 knelpunten voor verbruik en opwek)
 • Rijperkerk (verbruik en opwek)
 • Vlieland (opwek).

Vlieland

Samen met de gemeente en lokale partijen verkennen we de toekomstige energievoorziening op Vlieland. De aanleg van extra elektriciteitskabels door de Waddenzee zal door procedures en vergunningstrajecten meerdere jaren in beslag nemen. Daarom zetten we ook in op slimme oplossingen. Deze zomer worden de plannen uitgewerkt. Meer weten? Lees dan dit nieuwsbericht

Melden

Wilt u als klant extra capaciteit? Dan adviseren wij u contact met ons op te nemen. Zo bent u goed geïnformeerd en hebben wij de vraag naar meer ruimte op het net goed in beeld. Als wij tussentijds oplossingen hebben ontwikkeld of wanneer er capaciteit op het net is vrijgekomen, dan zijn er wellicht mogelijkheden om alsnog aan uw vraag naar capaciteit te voldoen.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Liander ziet potentie in kant-en-klare schakelinstallaties

Liander ziet potentie in kant-en-klare schakelinstallaties

Op een verdeelstation in Vijfhuizen is medio juni een kant-en-klare schakelinstallatie in gebruik genomen. Deze mobiele ...

Lees artikel

Verkenning toekomstige energievoorziening Vlieland

Verkenning toekomstige energievoorziening Vlieland

Op Vlieland is door de snelle groei van zonne-energie de maximale teruglevercapaciteit van de bestaande wadkabel bereikt ...

Lees artikel