Liander ziet potentie in kant-en-klare schakelinstallaties

Liander ziet potentie in kant-en-klare schakelinstallaties

Op een verdeelstation in Vijfhuizen is medio juni een kant-en-klare schakelinstallatie in gebruik genomen. Deze mobiele installatie zorgt ervoor dat een datacenter in de regio versneld is aangesloten op het elektriciteitsnet. Netbeheerder Liander gaat op basis van de ervaringen in Vijfhuizen dit concept op meer plaatsen in het net toepassen.

Er is grote belangstelling voor capaciteit op het elektriciteitsnet, onder meer door de komst van zonneparken en datacenters. De netbeheerder zag afgelopen periode de vraag naar grote aansluitingen verzevenvoudigen. Hiervoor wordt het elektriciteitsnet flink uitgebreid met extra kabels en installaties. Netuitbreidingen nemen echter veel tijd in beslag, onder meer vanwege het zoeken naar geschikte locaties en het doorlopen van alle procedures.

Datacenter versneld aangesloten

Om toch versneld meer capaciteit te creëren, zet Liander in op alternatieve oplossingen. Op een verdeelstation in Vijfhuizen heeft de netbeheerder afgelopen periode een kant-en-klare installatie geïnstalleerd, waarmee een datacenter versneld kon worden aangesloten. Dit zogenaamde provisorium ter grootte van een container bevat voorzieningen om een grotere partij op een spanningsniveau van 20.000 Volt aan te sluiten.

Het toepassen van een provisorium brengt flinke tijdswinst met zich mee ten opzichte van de traditionele manier van uitbreiden. In dit geval werd een versnelling gerealiseerd van meer dan een jaar. Ondertussen wordt ook gewerkt aan de reguliere uitbreiding van het elektriciteitsnet. Als de netuitbreidingen zijn gerealiseerd, wordt de mobiele installatie weer weggehaald.

Meer mobiele installaties in de planning

Het is voor het eerst dat Liander dit concept toepast voor klanten die een grotere aansluiting nodig hebben. Liander ziet op basis van de eerste ervaringen in Vijfhuizen goede mogelijkheden om dergelijke installaties vaker in te zetten, zeker op plaatsen waar bestaande hoogspanningsstations staan. De netbeheerder werkt momenteel aan plannen om soortgelijke installaties neer te zetten op verdeelstations op de Zuidas, in Weesp en in Leeuwarden.
 De kant- en klare schakelinstallatie op onderstation Vijfhuizen

Bekijk gerelateerd nieuws:

Nationale Agenda Laadinfrastructuur getekend: aanleg laadpalen in stroomversnelling

Nationale Agenda Laadinfrastructuur getekend: aanleg laadpalen in stroomversnelling

Zes regio’s gaan samen met netbeheerders en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de slag om slim en sne ...

Lees artikel

Nieuwe update knelpunten op elektriciteitsnet

Nieuwe update knelpunten op elektriciteitsnet

De afgelopen twee weken zijn een aantal nieuwe knelpunten op het elektriciteitsnet van Liander ontstaan. De capaciteit v ...

Lees artikel