Liander biedt ontwerp-investeringsplannen aan bij ACM

Liander biedt ontwerp-investeringsplannen aan bij ACM

Vandaag hebben de netbeheerders hun ontwerp-investeringsplannen nieuwe stijl aangeboden bij toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Liander beschrijft in deze plannen de uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor de elektriciteits- en gasnetten. Stakeholders konden in een eerder stadium reageren op de plannen. Hun zienswijzen maken deel uit van de aangeboden stukken. De toezichthouder gaat de plannen de komende weken toetsen op doelmatigheid.

Nederland schakelt om naar een duurzame energievoorziening. Op basis van de afspraken in het Klimaatakkoord moet in 2030 in heel Nederland voor 35 terawattuur aan duurzame opwek worden ingepast, gaan anderhalf miljoen woningen van het aardgas en worden 1,2 miljoen laadpunten geplaatst. Liander staat voor de opdracht om de capaciteit van het elektriciteitsnet op een groot aantal plekken minstens te verdubbelen. Het ontwerpen van de nieuwe energie-infrastructuur kan niet los staan van de inpassing van duurzame energie en ruimtelijke vraagstukken. Dit vraagt om intensieve samenwerking tussen netbeheerders, gemeenten, provincies, klanten en andere partners binnen en buiten de energiesector. Met de ontwerp-investeringsplannen nieuwe stijl geven we deze partners op transparante wijze inzicht in onze investeringen in het energienet.

Drie plannen

Deze investeringen hebben we bepaald aan de hand van prognoses in capaciteitsknelpunten en de verwachte belasting. Ook zijn de inspanningen die nodig zijn om de conditie van het net op peil te houden meegenomen in de plannen. De ontwerp-investeringsplannen hebben een zichttermijn van tien jaar (2020-2029). Liander heeft drie ontwerp-investeringsplannen aangeboden. Eén voor gas, één voor elektriciteit en één voor het 150 kV-net Randmeren.

Zienswijzen van stakeholders

Netbeheerders zijn wettelijk verplicht de ontwerp-investeringsplannen eerst ter consultatie aan te bieden. Van 1 mei 2020 tot 1 juni 2020 kon een zienswijze ingediend worden. Bij de plannen die Liander aan de ACM aangeboden heeft, hebben wij de zienswijzen toegevoegd en aangegeven hoe de uitkomsten van de consultatie zijn verwerkt. Een aantal zienswijzen zal Liander in de volgende investeringsplannen meenemen die over anderhalf jaar verschijnen. De voorbereiding van de nieuwe plannen start dit jaar.

Na toetsing door de ACM op doelmatigheid zijn de investeringsplannen definitief vastgesteld. In het najaar 2020 publiceert Liander de definitieve investeringsplannen.

Bekijk de ontwerp-investeringsplannen van Liander

Bekijk gerelateerd nieuws:

Liander onderzoekt potentie van dimmen zonneparken

Liander onderzoekt potentie van dimmen zonneparken

Liander gaat samen met producenten van groene stroom experimenteren met het dimmen van zonneparken. Dit zogenaamde curta ...

Lees artikel

Voorzitterschap Mijn Aansluiting van Liander naar Stedin

Voorzitterschap Mijn Aansluiting van Liander naar Stedin

Martha van den Hengel (Liander) droeg op 1 juli 2020 het voorzitterschap van de stichting Mijn Aansluiting over aan Bart ...

Lees artikel