grootzakelijk transportcapaciteit congestiemanagement

Liander maakt onderzoeksrapporten congestiemanagement openbaar

Liander maakt onderzoeksrapporten congestiemanagement openbaar

Op plekken waar het elektriciteitsnet de grenzen van zijn capaciteit bereikt voert Liander onderzoek uit naar de mogelijkheden van congestiemanagement. Met dit systeem kan Liander de schaarse capaciteit van het net efficiënter verdelen. Vandaag, 11 juni, publiceert Liander het eerste uitgebreide onderzoeksrapport.

De toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne- en windenergie zorgen voor drukte op het elektriciteitsnet. We breiden het elektriciteitsnet daarom op veel plaatsen uit. Dat kost veel tijd, onder meer door lange vergunningstrajecten. Daarom zoeken we naar tussentijdse oplossingen.

Congestiemanagement

Congestiemanagement is een systeem om de beschikbare ruimte op het elektriciteitsnet eerlijk en efficiënt te verdelen als in een bepaald deel van het net onvoldoende ruimte is voor alle afnemers en opwekkers van elektriciteit. Dit gebeurt op basis van marktwerking. Is het stroomaanbod of de stroomvraag groter dan het net hier aan kan? Dan is sprake van congestie en doet Liander en oproep aan alle deelnemende markpartijen om meer of minder elektriciteit te gebruiken of op te wekken. De marktpartijen geven vervolgens aan tegen welke prijs ze hun stroomverbruik willen minderen of stroom willen leveren aan het net. 

Transparantie

Liander wil zo transparant mogelijk zijn over de plaatsen op het elektriciteitsnet waar onvoldoende ruimte is. Daarom publiceert de netbeheerder op zijn website tweewekelijks een update van de knelpunten op het net. Hiermee geeft Liander de markt inzicht, kan ze verwachtingen beter managen en samen zoeken naar oplossingen. Een volgende stap is om de achterliggende onderzoeken naar de mogelijkheid van congestiemanagement openbaar te maken. In de rapporten geeft de netbeheerder inzicht in de situatie in het gebied, de oorzaak van het probleem, de technische- en marktanalyse en de uitkomst van het onderzoek.

Eerste openbaar rapport

Het eerste rapport dat openbaar is gemaakt, is die naar de mogelijkheid van congestiemanagement in de Gelderse regio Neerijnen. Het onderzoek wees uit dat congestiemanagement hier een oplossing zou kunnen bieden. Liander is momenteel in gesprek met marktpartijen om congestiemanagement in Neerijnen in te richten.

Bekijk gerelateerd nieuws: