Grootste klanten Liander verwachten aanzienlijke toename van vermogen

Grootste klanten Liander verwachten aanzienlijke toename van vermogen

Grote bedrijven en producenten van stroom denken, in vergelijking met 2019, de komende 10 jaar 34% meer vermogen voor het verbruik en 17% meer vermogen voor opwek van elektriciteit nodig te hebben. Het is de uitkomst van een uitvraag die Liander aan 1.500 van zijn grootste klanten deed. De resultaten helpen de netbeheerder bij de planning van het uitbreiden van de elektriciteitsnetten.

De toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne- en windenergie zorgen voor drukte op het elektriciteitsnet. Op steeds meer plekken raakt het net vol. Liander verwacht dat de drukte ondanks de coronacrisis aan blijft houden. Op veel plaatsen breidt de netbeheerder het elektriciteitsnet daarom uit. Dat kost tijd. Zo duurt het realiseren van de grootste elektriciteitsverdeelstations gemiddeld 7 jaar. Om de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden, moeten we als netbeheerder het energiesysteem zo optimaal mogelijk gebruiken. Het streven is om het net daar uit te breiden waar dit het hardst nodig is. Zo werken we aan een passend energienet voor iedereen, nu en in een duurzame toekomst.

Grootverbruikers

Liander is toekomstgericht en anticipeert vroegtijdig op de energiebehoefte in de toekomst. Voor de komende jaren probeert de organisatie daarom een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de belasting op zijn elektriciteitsnet. Aan 1.500 van zijn grootste klanten vroeg Liander hoeveel vermogen ze de komende 10 jaar verwachten voor verbruik en opwek van elektriciteit. Het vermogen is de piek aan elektriciteitsverbruik- of opwek die klanten nodig hebben. Het gaat hier om flinke grootverbruikers, zoals industriële bedrijven, logistieke centra en producenten van wind- en zonnestroom.

Klantbehoeften

Met de uitvraag kan Liander nog beter inspelen op klantbehoeftes. Verwachten meerdere klanten in een regio flink meer stroom te verbruiken of op te wekken? Dan kan de netbeheerder hier initiatieven starten om het elektriciteitsnet uit te breiden. De komende jaren investeert Liander honderden miljoenen in de versterking van het net.

Vooral toename bij verbruik

Van de 1.500 klanten die Liander aanschreef gaf 58% een reactie. Zij verwachten de komende 10 jaar 860 megawatt (MW) aan extra vermogen nodig te hebben. Een groot deel daarvan, 580 MW, komt op conto van klanten die elektriciteit verbruiken. Dat is vergelijkbaar met het stroomverbruik van een stad als Den Haag. De grootste stijging wordt verwacht door datacenters rondom Amsterdam. Verder denken glastuinbouwers in de regio’s Holland Rijnland en het zuiden van Noord-Holland veel meer vermogen nodig te hebben. Datzelfde geldt voor industriële en logistieke bedrijven in Friesland (bijvoorbeeld de voedingsmiddelenindustrie) en Zuid-Gelderland (onder meer de verpakkingsindustrie).  

Zonnepanelen en windmolens

Ook voor de opwek van elektriciteit verwachten klanten die hun prognose opgaven meer vermogen nodig te hebben. Het gaat om 280 MW, vergelijkbaar met 196 voetbalvelden vol zonnepanelen. Een groot deel daarvan wordt verwacht in de provincie Noord-Holland. Windparken en glastuinbouwers denken er meer energie te gaan opwekken.

Mijn Liander

De verwachte toename van vermogen voor verbruik en opwek van elektriciteit is, op basis van de reactie van klanten, fors. En dan heeft nog maar 58% van de klanten gereageerd op de uitvraag. Liander werkt eraan om in 2021 nog meer klanten de uitvraag in te laten vullen. Klanten met een elektriciteitsaansluiting groter dan 2 MVA en/of een gecontracteerd transportvermogen van meer dan 1 MW kunnen het hele jaar hun prognose opgeven via Mijn Liander.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Liander meldt nieuwe knelpunten op elektriciteitsnet

Liander meldt nieuwe knelpunten op elektriciteitsnet

In de afgelopen twee weken zijn er acht nieuwe knelpunten ontstaan op het elektriciteitsnet van Liander. De capaciteit v ...

Lees artikel

Drie knelpunten op elektriciteitsnet Liander

Drie knelpunten op elektriciteitsnet Liander

Op het elektriciteitsnet van Liander zijn de afgelopen twee weken drie nieuwe knelpunten ontstaan. De capaciteit van het ...

Lees artikel