Liander start als eerste regionale netbeheerder met congestiemanagement

Liander start als eerste regionale netbeheerder met congestiemanagement

Liander gaat als eerste regionale netbeheerder congestiemanagement toepassen rond een knelpunt in het elektriciteitsnet. Door middel van congestiemanagement kunnen we de schaarse capaciteit van het net in het Gelderse Neerijnen efficiënter verdelen en een aantal klanten op de wachtlijst de gewenste extra capaciteit geven voordat het net uitgebreid is.

Congestiemanagement is een in de Netcode Elektriciteit vastgelegd systeem om de beschikbare transportcapaciteit van het elektriciteitsnet eerlijk en efficiënt te verdelen als in een bepaald deel van het net onvoldoende capaciteit is voor alle afnemers of opwekkers. Als het stroomaanbod of de stroomvraag groter is dan het net in een bepaald gebied aan kan (congestie), onderzoekt de netbeheerder of het met marktpartijen afstemmen van vraag en aanbod van elektriciteit mogelijk is. Is dit het geval, dan doet de netbeheerder een oproep aan de markt om op momenten dat de vraag het aanbod overstijgt om meer of juist minder elektriciteit te gebruiken of in te voeden. Bedrijven, instellingen en bijvoorbeeld producenten van wind- of zonnestroom geven vervolgens per dag aan tegen welke prijs zij hun elektriciteitsverbruik kunnen minderen of stroom kunnen leveren aan het elektriciteitsnet. We gaan hierbij gebruikmaken van het online platform Gopacs, een samenwerking tussen de regionale netbeheerders en Tennet.

Neerijnen

Uit onderzoek blijkt dat er in Neerijnen voldoende grootverbruikers zoals tuinders zijn die bij topdrukte op het elektriciteitsnet tegen een vergoeding minder elektriciteit willen verbruiken of extra elektrisch vermogen willen leveren. Het systeem wordt nu ingericht en Liander werft partijen die willen deelnemen. De netbeheerder verwacht dat daadwerkelijk congestiemanagement voor het eerst in het najaar hoeft te worden ingezet als de piekvraag het aanbod aan netcapaciteit overstijgt. Door de toepassing van congestiemanagement kan een aantal bestaande transportbeperkingen van klanten in Neerijnen opgeheven worden, maar het creëert nog geen ruimte voor extra uitbreiding of nieuwe aanvragen. De onderzoeksresultaten zijn te vinden in de vooraankondiging van Neerijnen

Congestiemanagement levert beperkt extra ruimte op het net

De toepassing van congestiemanagement past in de oplossingen om het bestaande net slimmer te benutten. Eerder ontwikkelden we al flexibiliteitsmarkten in Nijmegen en Zuidplaspolder. Verder vinden er in Amsterdam en Gelderland proeven plaats met smart charging, waarbij het laden van elektrische auto’s wordt afgestemd op de beschikbare capaciteit van het net.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Gasstoring aan de Boszichtlaan in Apeldoorn

Gasstoring aan de Boszichtlaan in Apeldoorn

Enkele tientallen huishoudens in Apeldoorn kampen op dit moment met een gasstoring, vanwege water dat in de gasleiding i ...

Lees artikel

"Er gaat ruim 800 kilometer kabel de grond in"

Het is één van de grootste windparken in Nederland. Zo’n 99 turbines zijn straks goed voor groene stroom aan zo’n ...

Lees artikel