graafschade glasvezel

KPN NetwerkNL en netbeheerders gaan samen graafschade door glasvezel voorkomen

KPN NetwerkNL en netbeheerders gaan samen graafschade door glasvezel voorkomen

Vandaag ondertekenen KPN NetwerkNL en netbeheerders Stedin, Enexis en Liander een convenant om gezamenlijk graafschade te voorkomen bij de aanleg van het glasvezelnetwerk. Bij graafwerkzaamheden ontstaat het risico op het raken van gas- en elektriciteitsleidingen, met storingen tot gevolg. Binnen het convenant zijn door KPN NetwerkNL en de netbeheerders afspraken gemaakt om deze problematiek aan te pakken.

De ondergrond van Nederland bestaat uit onder andere glasvezel- en koperkabels, elektriciteitskabels, gasleidingen, waterleidingen en riolering. KPN NetwerkNL heeft daarbij de ambitie om steeds meer huishoudens aan te sluiten op het glasvezelnetwerk. De werkzaamheden voor de aanleg hiervan brengen risico’s met zich mee. Vandaar dat de verschillende partijen hebben besloten de handen ineen te slaan. Doel van het convenant is om de veiligheid van uitvoerenden en omwonenden te waarborgen, schades die het gevolg kunnen zijn van de aanleg van het glasvezelnetwerk te voorkomen en het naleven van wetten en regelgeving. 

Samenwerking 

Jan Jaap van Soest, Programmamanager Kwaliteit en Veiligheid van KPN NetwerkNL: “Binnen het convenant hebben we verantwoordelijkheden geborgd, zijn informatiestromen inzichtelijk gemaakt en zijn werkwijzen voor veilig aanleggen vastgelegd. Hierdoor wordt de samenwerking van KPN NetwerkNL met de netbeheerders maar ook de hoofdaannemers vergemakkelijkt. Dit alles om het risico op graafschades bij complexe werkzaamheden te verkleinen.” Dennis Overweg (Graafschadepreventie bij Liander) is verheugd over de samenwerking met KPN NetwerkNL: "Dit convenant kent alleen maar winnaars. Onze klanten hebben minder last van energie-onderbrekingen door graafschades, onze storingsdienst hoeft minder vaak uit te rukken, we kunnen projecten sneller afronden en de klanten van KPN NetwerkNL krijgen sneller hun glasvezelverbinding.”

Landelijke campagne tegen graafschade

Grondroerders, opdrachtgevers en bouwbedrijven. Allemaal hebben zij een verantwoordelijkheid om graafschades te voorkomen. Daarom lanceerde Netbeheer Nederland, brancheorganisatie van alle energienetbeheerders, vorig jaar de landelijke campagne ‘Veilig Graven’. Deze campagne moet de bewustwording en zorgvuldig graven stimuleren. Het convenant van KPN NetwerkNL, Stedin, Enexis en Liander sluit hier bij aan.

Bekijk gerelateerd nieuws: