energieleverancier privacy

Liander stelt geen klantgegevens meer beschikbaar voor aanbod op maat

Liander stelt geen klantgegevens meer beschikbaar voor aanbod op maat

Liander en de overige netbeheerders stoppen noodgedwongen met het centraal verstrekken van klantgegevens waarop energieleveranciers hun 'aanbod op maat' voor elektriciteits- en gascontracten baseren.

Dit naar aanleiding van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) op 14 januari 2020. Met die uitspraak vernietigde het CBb de bepalingen uit de Informatiecode elektriciteit en gas. Hierin was voor de netbeheerders vastgelegd dat zij op aanvraag relevante klantgegevens voor een 'aanbod op maat' verstrekten aan leveranciers.

Een aanbod op maat geeft inzicht in de te verwachten maand- en jaarkosten van de betreffende aanbieding. Via een aanbod op maat kunnen klanten aanbiedingen van verschillende energieleveranciers beter met elkaar vergelijken. Voor een aanbod op maat kon, tot dit moment, een energieleverancier met toestemming van de klant diverse gegevens ophalen uit het Centraal Aansluitingen Register (CAR) en het Contract Einde Register (CER) die door de netbeheerders beheerd worden. Het CBb stelt nu dat de grondslag ‘wettelijke verplichting’ uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op basis waarvan de gegevens werden doorgegeven, niet kan op basis van de Informatiecode.

Wat verandert er nu?

Energieleveranciers zullen de benodigde klantgegevens voor het aanbod op maat weer gaan opvragen bij de klant zelf. De klant is daarbij zelf verantwoordelijk om de juiste gegevens met leveranciers te delen. Dit geldt name voor het naadloos op elkaar laten aansluiten van opeenvolgende contracten, omdat het ongewild voortijdig verbreken van een lopend contract kan leiden tot een opzegvergoeding. De energieleveranciers bekijken nog hoe zij de consument hier zo goed mogelijk over kunnen informeren.

Meer weten? Lees het nieuwsbericht op de site van Netbeheer Nederland.

Bekijk gerelateerd nieuws: