grootzakelijk netcapaciteit

Nieuwe knelpunten elektriciteitsnet Gelderland en Zuid- en Noord-Holland

Nieuwe knelpunten elektriciteitsnet Gelderland en Zuid- en Noord-Holland

Liander kondigt een aantal nieuwe knelpunten aan in het elektriciteitsnet in Zuid-Holland, Noord-Holland en Gelderland. Door de snelgroeiende vraag van onder meer zonneparken, datacenters en andere snel ontwikkelende energie-intensieve sectoren zoals glastuinbouw, raakt het elektriciteitsnet op steeds meer plekken vol. Het Nederlandse systeem is niet op deze ontwikkelingen ingericht.

Op de meeste plekken in het elektriciteitsnet van Liander is nog voldoende netcapaciteit beschikbaar om in de vraag te voorzien. Echter, op een groeiend aantal plekken is de capaciteit beperkt of heeft het net de grenzen van zijn capaciteit bereikt. Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen breidt Liander het elektriciteitsnet op veel plaatsen fors uit. In 2019 investeren we ruim 800 miljoen euro in onze energienetten. Uitbreiding kost veel tijd, onder meer vanwege lange vergunningstrajecten en procedures. Daarnaast staat de uitvoering van het werk onder druk door een chronisch tekort aan technici waardoor wachttijden oplopen.

Nieuwe knelpunten

In delen van Zuid-Holland, Noord-Holland en Gelderland is de vraag naar netcapaciteit van partijen die grootschalig stroom terugleveren in korte tijd veel sneller toegenomen dan voorzien. Dit betreft met name de zonneweiden. Ook zijn er gebieden waar de vraag naar stroom door bedrijven en instellingen snel fors is gegroeid. Daardoor zijn in deze provincies nieuwe knelpunten ontstaan, waardoor deze partijen mogelijk langer moeten wachten op de gewenste extra netcapaciteit. Voor lopende afspraken tussen Liander en klanten met een grootverbruikaansluiting heeft dit geen gevolgen, evenmin voor kleinverbruikers zoals consumenten en ondernemers met een kleine aansluiting op het elektriciteitsnet.

Beschikbare netcapaciteit

Op de website van Liander staan landkaarten waarop de netcapaciteit voor het gehele verzorgingsgebied inzichtelijk is. Om de beschikbare netcapaciteit te duiden heeft Liander samen met de andere netbeheerders een kleurencode ontwikkeld: geel, oranje en rood. In gele gebieden is nog beperkt ruimte op het elektriciteitsnet beschikbaar. Daar bekijken we per aanvraag of de gewenste capaciteit beschikbaar is. In oranje gebieden is geen netcapaciteit meer beschikbaar en onderzoeken we of er slimme oplossingen zijn om de vraag naar extra capaciteit zo eerlijk en efficiënt mogelijk te verdelen. Een van die oplossingen is congestiemanagement - het afstemmen van vraag en aanbod van elektriciteit tussen bedrijven en instellingen. In rode gebieden heeft onderzoek uitgewezen dat congestiemanagement geen oplossing biedt. Partijen die extra netcapaciteit aanvragen moeten daar helaas wachten totdat het elektriciteitsnet is uitgebreid. Begin volgend jaar publiceren we per regio een kaart met de nieuwe kleurencode.

Overzicht van de nieuwe schaarstegebieden

De beperkte netcapaciteit in het onderstaande overzicht van nieuwe knelpunten geldt over het algemeen voor delen van de genoemde plaatsen, niet voor de gehele plaats of gemeente. Op de website van Liander staat per gebied aangegeven om welke postcodes het exact gaat. Op de website is ook aanvullende informatie te vinden over de ontwikkelingen in de regio en de impact op het elektriciteitsnet, eerder aangekondigde knelpunten en wat Liander doet om de knelpunten te verhelpen.

Bij elk hieronder genoemd knelpunt staat tussen haakjes toegelicht of het een probleem voor de levering van stroom door Liander aan zijn klanten betreft (verbruik) en/of teruglevering aan het elektriciteitsnet door bijvoorbeeld zonneparken.

Gelderland

In onderstaande gebieden in Gelderland is geen extra netcapaciteit beschikbaar – onderzoek naar oplossingen loopt (oranje schaarstegebieden):
Groenlo (verbruik en teruglevering), Steenderen en buitengebied, noord-oost Doesburg (verbruik en teruglevering), Lichtenvoorde (verbruik en teruglevering), Dinxperlo (teruglevering), Zelhem (verbruik en teruglevering), Doetinchem (verbruik en teruglevering), Lievelde (teruglevering), Borculo (teruglevering), Zaltbommel – elektriciteitsverdeelstation de Epen (verbruik), Nijkerk (teruglevering), Putten (teruglevering).


In onderstaande gebieden in Gelderland is geen extra netcapaciteit beschikbaar en congestiemanagement niet mogelijk, klanten wachten op netuitbreiding (rode schaarste gebieden):
Zevenaar en omgeving (levering en teruglevering), Hengelo Gld. en omstreken (teruglevering).

Noord-Holland

In onderstaande gebieden in Noord-Holland is geen extra netcapaciteit beschikbaar – onderzoek naar oplossingen loopt (oranje schaarstegebieden):
Naarden (verbruik), Texel (teruglevering), Anna Paulowna (verbruik).

In onderstaande gebieden in Noord-Holland is geen extra netcapaciteit beschikbaar en congestiemanagement niet mogelijk, klanten wachten op netuitbreiding (rode schaarste gebieden):
Schiphol-Rijk - elektriciteitsverdeelstation Rozenburg (verbruik), Anna Paulowna (verbruik), Westwoud (verbruik en teruglevering), Warmenhuizen (verbruik), Schagen (verbruik en teruglevering).

Zuid-Holland

In onderstaand gebied in Zuid-Holland is geen extra netcapaciteit beschikbaar en congestiemanagement niet mogelijk, klanten wachten op netuitbreiding (rood schaarste gebied):
Hazerswoude-Dorp (verbruik en teruglevering).

Melden

Liander vraagt ondernemers en organisaties die plannen hebben om grootschalig wind- of zonnestroom terug te leveren, zich willen vestigen rond knelpunten of verwachten meer stroom te gaan gebruiken, zich te melden. Zo kunnen we samen de situatie beoordelen en kijken wat er mogelijk is.

Position paper

Brancheorganisatie Netbeheer Nederland heeft namens haar leden een position paper opgesteld en aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarin benoemen de netbeheerders 10 maatregelen die helpen om de doelen uit het Klimaatakkoord te realiseren. In combinatie met het verzwaren van het elektriciteitsnet helpen deze maatregelen op het terrein van techniek, tarieven en wet- en regelgeving om het energienet efficiënter in te zetten en zo sneller meer partijen aan te sluiten.

Bekijk gerelateerd nieuws: