tarieven

Nieuwe tarieven netbeheerkosten 2020

Nieuwe tarieven 2020

Tarieven 2020

Liander beheert ruim 40.000 kilometers gas- en 90.000 kilometer elektriciteitsnet, verbonden met uw meterkast. Daarmee worden ruim 3 miljoen huishoudens en bedrijven dagelijks voorzien van energie. Om deze klus te klaren, ontvangen we van u een bijdrage via uw energieleverancier. Lees hier wat wij met uw bijdrage doen en hoe de tarieven worden vastgesteld.

De meeste huishoudens betalen in 2020 aan netbeheerkosten per maand ongeveer € 17,00 per maand voor gas en € 21,00 voor stroom. De hoogte van de maximum tarieven bepalen wij als netbeheerder niet zelf. Deze worden door toezichthouder ACM vastgesteld. Om een indruk te geven: de tarieven van Liander maken ongeveer een kwart uit van de totale energierekening van de gemiddelde consument.

In 2020 betaalt u meer dan in 2019

In 2020 stijgen de tarieven van Liander voor de meeste klanten  ten opzichte van 2019 met gemiddeld ruim €1,- per maand. Vorig jaar bleven de tarieven voor de meeste huishoudens ongeveer gelijk ten opzichte van 2018. De stijging bij elektriciteit wordt vooral veroorzaakt door de kosten die gemeentes bij Liander in rekening brengen voor het gebruik van de grond voor kabels en leidingen (precario).

Ook bij gas wordt de stijging deels veroorzaakt door precario. Daarnaast is de inkoop voor netverlies van gas toegevoegd aan de taken van de netbeheerder. Netverlies is energie die wel wordt gebruikt, maar waarvoor niet betaald is. Dit kan bijvoorbeeld omdat iemand geen contract met een energieleverancier heeft en toch energie gebruikt. Of als er fraude in het spel is. Netbeheerders die werken in een gereguleerde markt moeten deze kosten per 1 januari 2020 doorberekenen in hun tarieven. Vóór 2020 werden deze kosten via de energieleveranciers in rekening gebracht. Voor elektriciteit was de inkoop van netverliezen al een wettelijke taak voor de netbeheerders.

De exacte hoogte van uw tarieven is afhankelijk van uw specifieke situatie. Bepalend hierbij is de grootte van uw aansluiting (de aansluitkosten) en de hoeveelheid te transporteren energie (transportkosten). Bekijk wat u betaalt in 2020. Ook voor grootzakelijke klanten stijgen de tarieven.

Waarvoor gebruiken wij de inkomsten uit de tarieven?

De inkomsten uit de tarieven investeert Liander om elektriciteitskabels en gasleidingen aan te leggen en om de regionale energienetwerken te beheren en te vernieuwen. We investeren in technische oplossingen, onder andere om storingen te voorkomen of sneller op te lossen. Ook maken we ons sterk voor een verdere verduurzaming van het energienet door onze netten geschikt te maken voor teruglevering van energie aan het net. Hierdoor kunnen onze klanten steeds meer zelf energie gaan produceren en terugleveren, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Als gevolg van de energietransitie verwachten we dat de tarieven de komende jaren verder zullen stijgen. De energienetten van Liander behoren tot de betrouwbaarste ter wereld met een leveringszekerheid van 99,99 procent.

Kosten netbeheer op de factuur van uw leverancier

U betaalt de netwerkkosten niet direct aan ons. Dit gaat via de factuur van uw energieleverancier. Ongeveer driekwart van het bedrag dat u betaalt aan uw energieleverancier is voor de stroom en het gas dat u gebruikt en energiebelasting. Gemiddeld is een kwart bestemd voor Liander. Wij zijn geen energieleverancier, maar maken het mogelijk dat anderen (energieleveranciers) gas en/of stroom bij u leveren. Meestal merkt u helemaal niets van ons. U drukt op het lichtknopje of zet de verwarming aan. Wij zorgen dat het werkt.

Bekijk gerelateerd nieuws: