energietransitie duurzaamheid zonnepanelen

Energiescan levert zowel agrarische bedrijven als Liander voordelen op

Energiescan levert zowel agrarische bedrijven als Liander voordelen op

Steeds meer agrariërs melden zich aan voor de persoonlijke energiescan. Een instrument waarmee ze inzicht krijgen in de financiële en technische haalbaarheid van zonnepanelen op daken van hun stallen en schuren. En Liander op de hoeveelheid opwek van duurzame energie en de aanpassingen in het netwerk die hiervoor nodig zijn.

De energiescan maakt onderdeel uit van het project Zon op Dak. Een initiatief van LTO Noord om samen met provincies, gemeenten, Rabobank en Liander zonnepanelen op daken te stimuleren. Dammie van der Poel van loon- en aannemersbedrijf Gebroeders van der Poel is één van de mensen die is aangesloten bij het project. Samen met Erwin Haveman (LTO Noord) en Esmeralde van Vliet (Liander) vertelt hij erover in dit filmpje.

 

 

 

 

Kaag & Braassem

Overal in het land neemt het enthousiasme voor zonne-energie en verduurzaming toe. Ook in de Zuid-Hollandse gemeente Kaag & Braassem. Net als op meerdere plekken in Nederland loopt in Kaag & Braassem de capaciteit van het stroomnet tegen zijn grenzen aan. Grootschalige zonne-opwek vindt vaak plaats in buitengebieden. Daar waar de elektriciteitskabels dun zijn. Het elektriciteitsnet in Nederland is één van de betrouwbaarste ter wereld, maar 100 jaar geleden niet ontworpen voor grootschalige teruglevering van stroom. Op veel plekken wordt daarom het elektriciteitsnetwerk uitgebreid of worden slimme oplossingen ingezet. Liander bekijkt met klanten, zoals agrariërs, woningbouwcorporaties en gemeenten naar de mogelijkheden in het net voor zonnepanelen op daken.

Haalbaarheid

Om de haalbaarheid van zonnepanelen op de agrarische daken te toetsen, sluiten agrarische bedrijven zich aan bij het project Zon op Dak. Hierbij wordt de persoonlijke energiescan ingezet.  Hoeveel panelen wil de agrariër? En waar? De scan geeft snel inzicht in de technische en financiële haalbaarheid, opbrengsten en kosten van de panelen en of het elektriciteitsnet moet worden verzwaard. Zo krijgen agrariërs inzicht in hun business case en kunnen ze een weloverwogen beslissing nemen.

Inzicht in ontwikkelingen

Eén van de grote voordelen van de energiescan is dat de investeringsplannen van alle agrariërs in de gemeente in kaart worden gebracht. Dat levert Liander een goed inzicht op de impact op het elektriciteitsnet. Zo kan de netbeheerder agrarische bedrijven aangeven of het net moet moeten uitgebreid. Stel dat een agrarisch bedrijf zonnepanelen wil laten plaatsen en dat Liander het net moeten verzwaren. De netbeheerder kan de agrariër dan aangeven om te wachten totdat meerdere agrariërs een aansluiting vragen. De investering in kabels, graafwerk en tijd pakt dan lager uit.

Meer interesse

Het enthousiasme voor het project Zon op Dak en de persoonlijke energiescan groeit. In korte tijd zijn er veel scans aangevraagd. En meerdere gemeenten hebben interesse getoond of werken er zelfs al mee.

Bekijk gerelateerd nieuws: