netcapaciteit transportindicatie SDE

Liander geeft 3.361 positieve transportindicaties af

Liander geeft 3.361 positieve transportindicaties af

Van 1 oktober tot en met 14 november vond de najaarsronde voor SDE+-subsidie plaats. Aanvullende voorwaarde voor de aanvraag van een subsidie was dat aanvragers eerst een positieve transportindicatie van de netbeheerder mee moesten sturen. Liander heeft deze najaarsronde 3.869 transportindicaties afgegeven, waarvan er 3.361 (86,9%) positief zijn.

De transportindicatie is sinds 1 oktober 2019 onderdeel van de aanvraagprocedure voor de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Zonder indicatie kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen. Elektriciteitsproducenten kunnen de indicatie vooraf bij hun netbeheerder ophalen. Een positieve transportindicatie geeft aan dat het elektriciteitsnet voldoende ruimte biedt om de binnen het project opgewekte elektriciteit te transporteren. Wordt de aanvraag gedaan in een congestiegebied? Dan toetsen netbeheerders of het knelpunt is opgelost binnen de realisatietermijn van de SDE+-subsidie.

Ruim 85% positieve transportindicaties

Gedurende de najaarsronde kreeg Liander 3.869 aanvragen voor een transportindicatie. Liander behandelt de aanvraag voor een transportindicatie aan de hand van de tijd die nodig is om het knelpunt op te lossen en de realisatietermijn die is gekoppeld aan de SDE-beschikking. In maar liefst 86,9% van de aanvragen gaf Liander een positieve indicatie af; dat zijn er 3.361. Dat betekent dat we in 13,1% van de gevallen een negatieve indicatie afgaven.

Wie vragen de transportindicaties aan?

De aanvragen voor transportindicaties werden veelal gedaan door zonneparken, 99,7% in totaal. De andere aanvragers waren windparken en een biomassacentrale. De provincie Gelderland is ruimschoots koploper als het gaat om aangevraagde indicaties.

Alsnog een positieve indicatie

Verder zijn alle negatieve transportindicaties afgegeven in congestiegebieden. Van deze aanvragen heeft 5,9% alsnog een positieve indicatie gekregen, omdat het knelpunt is opgelost binnen de realisatietermijn van de SDE.

Slagingskans vergroten

Met het inbouwen van de check wil minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de slagingskans van projecten met afgegeven SDE+ verbeteren. Zo kan worden voorkomen dat subsidiegeld vastzit in projecten die uiteindelijk geen bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. De transportindicatie maakt deel uit van het pakket aan maatregelen dat minister Wiebes afgelopen zomer aankondigde om te zorgen voor voldoende capaciteit voor duurzaam opgewekte energie op het net. Andere maatregelen die de minister afkondigde zijn onder meer congestiemanagement en nieuwe wetgeving.

Bekijk gerelateerd nieuws: