netcapaciteit Noord-Holland Gelderland

Liander investeert in elektriciteitsnet Noord-Holland en Gelderland

Liander investeert in elektriciteitsnet Noord-Holland en Gelderland

Door de snel groeiende vraag van onder meer zonneparken, datacenters en andere energie-intensieve sectoren zoals glastuinders, raakt het elektriciteitsnet op steeds meer plekken vol. Daarom breidt Liander het elektriciteitsnet op veel plaatsen uit. Zo ook in steeds meer delen van Gelderland en Noord-Holland. De komende jaren vervangen we kabels en versterken we verdeelstations. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid van congestiemanagement in deze gebieden. Met deze investering draagt Liander bij aan de energietransitie in Nederland.

De aanleiding voor deze uitbreidingen is de toenemende schaarste van capaciteit op het elektriciteitsnet in deze regio’s. In veel van deze gebieden neemt de opwek van duurzame stroom snel toe, waar de kabels nog niet op berekend zijn. Het elektriciteitsnet is robuust, maar is 100 jaar geleden niet ontworpen op de grote hoeveelheden teruglevering van stroom. De netuitbreiding is een oplossing voor de lange termijn. Om die tijd te overbruggen, doet Liander in de bovenstaande gebieden onderzoek naar de mogelijkheid van congestiemanagement. Bij congestiemanagement wordt vraag en aanbod, op een marktgedreven manier, op elkaar afgestemd. Daarmee kunnen we de ruimte op het elektriciteitsnet beter benutten.

Gelderland

In Gelderland zijn nieuwe werkzaamheden gepland bij Borculo en Zevenaar. In Zevenaar leggen we nieuwe middenspanningskabels aan, om het elektriciteitsnet te verzwaren. Dat ronden we naar medio 2020 af. Daarnaast onderzoeken we in Zevenaar de mogelijkheid van congestiemanagement voor zowel het verbruik als de teruglevering van stroom. Om in Borculo aan toegenomen vraag te kunnen voldoen gaat Liander een verdeelstation uitbreiden. De eerste fase ronden we in 2020 af, de tweede in 2025. Uiteindelijk leidt dit tot een verdubbeling van de beschikbare capaciteit op dit verdeelstation. Liander start nu in Borculo een onderzoek naar de mogelijkheid van congestiemanagement voor het terugleveren van stroom.

Noord-Holland

In Noord-Holland plannen we meer uitbreidingen van het net in de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Stede Broec. De werkzaamheden in Noord-Holland worden nog afgestemd met de betrokken partijen, zoals de gemeenten. Hier verwachten we in 2023 de netuitbreidingen af te ronden. In Hollands Kroon en Medemblik starten we onderzoek naar de mogelijkheid van congestiemanagement voor de teruglevering van stroom. In Stede Broec onderzoeken we de mogelijkheid van congestiemanagement voor zowel het verbruik als de teruglevering van stroom.

Gevolgen congestieonderzoek

De kans op een positieve uitkomst van deze congestieonderzoeken lijkt klein. Dat komt doordat partijen die duurzaam opgewekte elektriciteit terugleveren aan het net vrijgesteld zijn van congestiemanagement. Als blijkt dat congestiemanagement geen oplossing biedt, kunnen grootverbruikers geen nieuw of extra elektrisch vermogen aanvragen, totdat het lokale elektriciteitsnet uitgebreid is. Dit heeft geen gevolgen voor grootverbruikers met een lopende aanvraag of voor consumenten en ondernemers met een kleinverbruikaansluiting.

Meer informatie per gebied en de officiële vooraankondigingen van de congestieonderzoeken zijn op deze pagina te vinden.

Bekijk gerelateerd nieuws:

aardgasvrij energietransitie

Stap voor stap de overstap naar aardgasvrij

Stap voor stap de overstap naar aardgasvrij

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kent aan 19 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het ...

Lees artikel
groen gas energietransitie

Eerste groen gas booster in gebruik

Eerste groen gas booster in gebruik

Liander heeft in Zeewolde de eerste groen gas booster in gebruik genomen. De booster zorgt ervoor dat producenten van gr ...

Lees artikel