controle gas

Liander naar rechter om toegang te krijgen tot gasinstallatie in woningen

Liander naar rechter om toegang te krijgen tot gasinstallatie in woningen

Liander controleert gasaansluitingen

Netbeheerder Liander maakt de gang naar de rechter om toegang te krijgen tot tien woningen. In deze woningen zitten gasinstallaties die moeten worden gecontroleerd. Omdat toegang via een reguliere weg niet mogelijk blijkt, zet de netbeheerder als pilot deze gerechtelijke stap.

Eerder dit jaar constateerde Liander dat er mogelijk issues waren met een zogenaamde meterbeugel, een onderdeel van de gasinstallatie in de meterkast. Inmiddels heeft Liander op ruim 8.300 adressen controles uitgevoerd. Op vijf locaties zijn maatregelen genomen. Helaas blijkt het bij ruim 30 nog te controleren adressen zeer lastig om binnen te komen. Bewoners geven niet thuis, ondanks een groot aantal acties om toegang te krijgen.

Liander blijft zich komende periode inspannen om deze laatste adressen ook te bezoeken. Voor tien adressen wordt nu gekozen voor een gang naar de rechter om toegang te krijgen. Het is voor het eerst dat Liander dit instrument inzet in het kader van nacontroles. De netbeheerder wil met deze pilot onderzoeken of deze manier helpt om makkelijker toegang te krijgen. Mocht deze aanpak in de praktijk goed werken, overweegt Liander deze aanpak in de toekomst vaker in te zetten en ook op de andere adressen te gaan toepassen waar nu geen toegang wordt verkregen.

Bekijk gerelateerd nieuws:

aardgasvrij energietransitie

Stap voor stap de overstap naar aardgasvrij

Stap voor stap de overstap naar aardgasvrij

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kent aan 19 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het ...

Lees artikel
groen gas energietransitie

Eerste groen gas booster in gebruik

Eerste groen gas booster in gebruik

Liander heeft in Zeewolde de eerste groen gas booster in gebruik genomen. De booster zorgt ervoor dat producenten van gr ...

Lees artikel