Campagne wijst op risico graafschade

Campagne wijst op risico graafschade

Op vrijdag 30 augustus lanceren de Nederlandse energienetbeheerders de najaarscampagne Veilig Graven. Nu heel Nederland terug is van vakantie, gaan veel mensen weer aan het werk in de tuin. De campagne wijst op het risico dat bij graafwerkzaamheden gas- en elektriciteitsleidingen geraakt kunnen worden. Graafschade is in ons land de grootste veroorzaker van gas- en stroomstoringen. De campagne Veilig Graven werd ook dit voorjaar ingezet. Toen daalde het aantal graafschades licht.

Per jaar wordt in Nederland bij graafwerkzaamheden zo’n 20.000 keer schade aan gasleidingen en elektriciteitskabels veroorzaakt. De schades leiden tot storingen, maar ook tot persoonlijke ongelukken. Zo moest onlangs nog een weg worden afgesloten toen bij graafwerkzaamheden en gasleiding was geraakt en leidde graafschade onder meer tot een stroomstoring in het centrum van Den Helder. De campagne geeft tips voor het veilig graven met een grondboor of schop en wijst daarnaast op de KLIC-melding. Wie met een machine graafwerkzaamheden verricht, is verplicht voorafgaand informatie in te winnen over kabels en leidingen in de ondergrond. Dit gebeurt via een zogenoemde KLIC-melding bij het Kadaster. De melder ontvangt dan informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen op de graafplek. Met name particulieren en kleinere hoveniers, die slechts incidenteel graafwerkzaamheden verrichten, kennen de KLIC-melding vaak niet. Op deze doelgroepen richt de campagne zich. Het aantal KLIC-meldingen steeg dit voorjaar tijdens de campagneperiode. Ook nam het aantal graafschades licht af.

 
Graafschade belangrijkste oorzaak stroomstoringen

Het Nederlandse energienet werkt 99,995% van de tijd. Omdat het net zo betrouwbaar is, merken we pas hoe afhankelijk we zijn van energie als er een storing is. Graafschade is de belangrijkste oorzaak van storingen: het afgelopen jaar was 27% van de stroomstoringen waar huishoudens mee te maken kregen het directe gevolg van graafschade. Voor Enexis Netbeheer, Liander en Stedin samen geldt dat alleen al de kosten om schades aan gasleidingen en elektriciteitskabels te repareren jaarlijks ongeveer 15 miljoen euro bedragen. 


De online campagne Veilig Graven loopt tot en met oktober. Op onze website en op www.energieveilig.nl is meer informatie te vinden over veilig graven.

 

Bekijk gerelateerd nieuws:

Liander gunt langjarig contract aan drie aannemers

Liander gunt langjarig contract aan drie aannemers

Netbeheerder Liander heeft na aanbesteding een langjarig contract gesloten met drie aannemers. Heijmans, ENGIE en Van de ...

Lees artikel

Liander herstelt gasleiding in Bruchem

Liander herstelt gasleiding in Bruchem

Onze monteurs zijn begonnen met herstelwerkzaamheden aan een gebroken gasleiding in het buitengebied van Bruchem. Donder ...

Lees artikel