Liander betreurt boete ACM

Liander betreurt boete ACM

Liander betreurt het besluit van toezichthouder ACM om een boete van €50.000 op te leggen vanwege het overschrijden van de wettelijke termijn waarbinnen de netbeheerder klanten moet aansluiten. CEO Ingrid Thijssen: "Het voeren van rechtszaken en geschillen en het opleggen van boetes vormt op geen enkele manier een oplossing voor dit maatschappelijke vraagstuk."

Thijssen: "Net als de rest van Nederland, hebben we te maken met een groot tekort aan technici terwijl ons werkpakket zeer snel groeit door de energietransitie en groeiende economie. Dit tekort zorgt ervoor dat de wachttijden voor nieuwe klanten oplopen en dat is heel vervelend. We betreuren dat de ACM in haar uitspraak voorbijgaat aan dit maatschappelijke vraagstuk. Deze boete moet worden betaald met maatschappelijk geld en levert geen bijdrage aan de oplossing van dit vraagstuk waaraan Liander al hard werkt."

Laadpalenbedrijf Fastned diende vorig jaar een klacht in omdat Liander niet kon voldoen aan de wettelijk gestelde termijn van 18 weken voor een nieuwe aansluiting. In maart dit jaar diende daarover een hoorzitting bij de ACM. De toezichthouder stelt FastNed in het gelijk en legt Liander een boete op van €50.000. De ACM heeft de boete gematigd, omdat het hier gaat om één overtreding van de wettelijke aansluittermijn. Daarbij komt dat de gevraagde aansluiting inmiddels is gerealiseerd en dat niet is gebleken dat Fastned schade heeft geleden als gevolg van de vertraagde aansluiting.

Liander gaat de uitspraak verder bestuderen en denkt na over mogelijke vervolgstappen.