Resultaten onderzoek congestiemanagement Haarlemmermeer

Resultaten onderzoek congestiemanagement Haarlemmermeer

De regio Haarlemmermeer is door zijn ligging een zeer aantrekkelijke vestigingslocatie voor onder meer datacenters en tuinders. De ontwikkeling en realisatie van deze nieuwe aansluitingen lopen uit de pas met het ontwikkelen van voldoende netcapaciteit in het planologisch uitdagende gebied. De vraag naar vermogen groeit sneller dan de snelheid waarmee de uitbreidingen in de netinfrastructuur gerealiseerd kunnen worden. Om te kijken naar tijdelijke oplossingen, heeft Liander afgelopen periode onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om congestiemanagement toe te passen op het net van Liander.